Søgeresultater:


2022

xx

Test Case 1

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It h...

Læs mere

20. marts 2022

Klimakrav i bygningsreglementet fra 2023

Der kommer klimakrav i BR fra 2023 for at reducere klimapåvirkningen fra nybyggeri.

Læs mere

20. marts 2022

Søg tilskud til at udarbejde EPD'er

For at understøtte klimakravene åbnedes der d. 1/1-22 for en EPD-pulje på 15 mio. kr., hvor producenter og brancheorganisationer efter først-til-mølle princippet kan søge tilskud til at få udviklet EPD’er – Environmental Product Declarations, eller ...

Læs mere

23. marts 2022

Videncenter om Bygningers Klimapåvirkninger er nu åbent

Nyt videncenter skal være med til at klæde byggebranchen på til de kommende klimakrav i BR.

Læs mere

22. april 2022

Høring om nye klimakrav er i gang

Nu er høringen skudt i gang om de kommende klimakrav til beregning af nybyggeriers klimapåvirkning samt et loft for, hvor meget CO2 nye bygninger må udlede.

Læs mere

28. april 2022

LCA-cases skal hjælpe branchen på vej

VCBK udgiver senere på året et åbent bibliotek med LCA-cases. Det er til læring for alle, så flere kan udvikle LCA-kompetencer. Læs mere.

Læs mere

23. juni 2022

Se webinar om klimakrav og LCA-beregner

Sæt dig i ro og mag, og hør om de nye klimakrav og LCA-beregnere i denne optagelse af webinar, som VCBK holdt den 22. juni

Læs mere

07. juni 2022

Nye regionale VCKB netværk inviterer til møder om klimakravene

Deltag i VCBKs nye Midtjyllands-netværk, og bliv klar til at beregne CO2-udledning fra nybyggeri. Første møde er i Holstebro 14/9.

Læs mere

05. juli 2022

Kom til webinar: De nye klimakrav – hvad er status?

VCBK holder 1-times webinar d. 23/8 for dig, der vil høre om de kommende klimakrav og status.

Læs mere

01. juni 2022

Se webinar fra VCBK om klimakravene

Er du interesseret i at få en intro til de kommende klimakrav i bygningsreglementet? Så se optagelse af dette webinar, som VCBK holdt den 25. maj

Læs mere

26. juni 2022

Fra høring til bekendtgørelse – hvad sker der nu?

Efter en veloverstået høringsproces er der stadig et stykke vej til klimakravene bliver til bekendtgørelse i Danmark. Den endelige bekendtgørelse forventes offentliggjort primo december 2022.

Læs mere

28. juni 2022

Høring om klimakravene er nu afsluttet

Der kom 40 svar i forbindelse med høringen om de kommende klimakrav. Bolig- og Planstyrelsen har gennemgået dem og offentliggjort et høringsnotat.

Læs mere

28. juni 2022

Kom til regionale netværksmøder om de nye klimakrav

VCBK holder netværksmøder i Holstebro, Aalborg, Odense og Næstved om de nye klimakrav. Vælg det af de fire møder, som passer dig geografisk.

Læs mere

12. august 2022

Få PowerPoint om klimakravene til fri brug

Skal du fortælle andre om klimakravene? Så kan du nu hente en PowerPoint præsentation om kravene og Videncentret til fri afbenyttelse – og dermed lettere blive klar til at holde oplæg, medarbejdermøder eller undervise.

Læs mere

16. august 2022

Vil du netværke dig til viden om klimakravene?

VCBK er i færd med at oprette fire lokale netværk om klimakravene. Kom og vær med til de første møder og netværk dig til ny viden. Der er stadig ledige pladser i Holstebro 14/9, Aalborg 22/9, Odense 27/9 og Næstved 5/10.

Læs mere

14. august 2022

Klimakrav til nybyggeri og den frivillige bæredygtighedsklasse er to forskellige ting

De kommende klimakrav i bygningsreglementet og den frivillige bæredygtighedsklasse sammen er to uafhængige ting, fastslår Thilde Fruergaard Astrup, leder af Videncenter om Bygningers Klimapåvirkninger.

Læs mere

16. august 2022

Webinar om bygninger med særligt CO2-behov

Den 12. september fra 14.00-15.30 holder Bolig- og Planstyrelsen webinar de særlige bygningsforhold, som visse bygningstyper – fx laboratorier – er omfattet af, og som giver et berettiget behov for højere CO2-udledning.

Læs mere

14. august 2022

Nordic Climate Forum for Construction holder webinar

Hvordan er den nordiske tilgang til at reducere byggebranchens klimapåvirkning? Det kan du få et indblik i på et webinar den 8. september, som samler oplægsholdere fra de nordiske lande. Webinarer afholdes af de nordiske lande. Se hele programmet, og...

Læs mere

27. september 2022

Se september webinar om status for klimakravene

Her kan du se det seneste webinar om klimakravene inkl. eksempel på en LCA. Webinaret blev holdt d. 20/9.

Læs mere

08. september 2022

Kom til webinar om klimakrav - og se eksempel på hvordan du laver LCA-beregning

VCBK holder 1-times webinar d. 20/9 for dig, der vil høre om de kommende klimakrav. Her får du også gennemgået et eksempel på en LCA-beregning af VCBK's LCA-ekspert.

Læs mere