Case

Vrå Skole (casenr.: SK–02)

Del:


Vrå Skole er et byggeri opført i 2019-22 med en samlet klimapåvirkning på 12,69 kg CO2-ækv./m2 pr. år.

Der har fra starten af projektet været høje ambitioner om at bygge en bæredygtig skole. Der er bl.a. truffet at valg om at bygge hele facaden og de lette ydervægskonstruktion i træ. For at reducere kølebehovet er der arbejdet med solafskærmning ved en kombination af naturlig solafskærmning fra træer og tilbagetrukne vinduer omkranset af cedertræslameller.

På trods af dette har den samlede bygning dog stadig en forholdsvis høj klimapåvirkning. Det skyldes primært bygningens geometri og etageantal. Skolen er i to etager, har en flad form, som giver et stort areal af terrændæk og tag. Disse består af robuste bygningsdele af armeret beton og isolering, som har en høj fleksibilitet, men også en høj klimapåvirkning. Der er herudover 630 m² solceller på bygningen, som udgør en stor klimapåvirkning ved opførelse, men som reducerer bygningens el-behov fra ledningsnettet.  

Bygningens klimapåvirkning er for de fleste bygningsdele beregnet på baggrund af mængder opgjort af leverandøren. Herved vurderes resultatet af LCA'en at give et reelt billede af bygningens klimapåvirkning til forskel fra, hvis der var brugt mængder alene udledt ved mængdeudtræk og opmålinger fra bygningsmodel og tegninger. Detaljerede mængder er bl.a. opgjort for de byggevarer som typisk udgør den største andel af en bygnings klimapåvirkning så som beton, armering, vinduer, isoleringsmateriale og ventilationskanaler.  

Etagearealet er eksklusive udegrupper og garager. 

Miljødata til LCA'en er fra Ökobau.dat 2020 II og fra EPD’er (Miljøvaredeklarationer). Se CO2-ækv. fordelt på faser og bygningsdele nedenfor, hent LCA-filer og tegninger, og se bygningsspecifikationer. 


Bygningens klimapåvirkninger fordelt på livscyklusfaser


Bygningsdelenes klimapåvirkninger fordelt på livscyklusfaser


Download LCA-filer

Her kan du til inspiration og læring downloade LCA-filer for byggeriet Vrå Skole. Du får LCAbyg-filen, et mængdeskema for materialer og de anvendte EPD'er i det omfang, der har været anvendt EPD’er til LCA’en.

LCA-filer for Vrå Skole Sk 02

Download tegninger

Her kan du downloade plantegning, facadetegning og principsnit for Vrå Skole. 

Tegninger for Vrå Skole SK 02


Fakta

 
Anvendelse Skole, SFO, børnehave og vuggestue 
Adresse Skolegade 6, 9760 Vrå 
Opført 2019-2022
Bygherre Hjørring Kommune 
Rådgivere AART architects, Søren Jensen Rådgivende Ingeniør, JaJa Architects 
Udførende NCC

Bygningsdata

 
Etageareal 9.630 m2
Opvarmet areal 9.630 m2
Etager over jord 2
Kælderetager 0
Certificeringer DGNB Guld (Forventes)
Konsekvensklasse

Konsekvensklasse 2
Idrætshal i konsekvensklasse 3

Brandklasse Brandklasse 2 - brandklasse 4
Ventilationsprincip Ventilation gennem ventilationsplader
Primær energikilde Fjernvarme
Sekundær energikilde Solceller

Bemærk, at brug af cases og casebiblioteket er på eget ansvar. VCBK, deltagerne i konsortiet bag VCBK og leverandørerne af cases påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl og/eller mangler i casebiblioteket. Dermed påtager VCBK, deltagerne i konsortiet bag Videncenteret og leverandørerne af cases sig heller intet ansvar for eventuelle direkte eller indirekte tab, der måtte opstå som følge af dispositioner på baggrund af anvendelse af casebiblioteket. Læs fuld ansvarsfraskrivelse her.