Case

Tankefuld (casenr.: RH–03)

Del:


Boligbyggeriet Tankefuld blev opført i 2019-2020 med en klimapåvirkning på 6,06 kg CO2-ækv./m2 pr. år.

Tankefuld er et boligbyggeri bestående af 44 boliger i form af etagebyggeri i to-plan. Boligerne er fordelt på 9 blokke bestående af 4-8 boligenheder pr. blok. Til boligerne er der tilknyttet 1 fælles driftsbygning.

Byggeriet er opført på traditionel betonfundering med et terrændæk af en betonplade. Ydervæggene er opbygget i et træskelet med mineraluld og en facadebeklædning bestående af træ eller fibercement. Etagedæk er opbygget af en trækonstruktion, mens tagkonstruktionen består af træspær, isolering af mineraluld og en overflade bestående af krydsfiner med tagpap samt områder med grønt tag. Fælles adgangsveje i form af trapper samt altaner er udført i stål.

Alle boliger opvarmes ved hjælp af varmepumper, der er samlet i den fælles driftsbygning. Varmtvandsproduktion sker decentralt i den enkelte bolig. Energibehov er vægtet et gennemsnit af de enkelte bygningers BR18 beregninger. 130 m2 udvendige trapper indgår med en vægtet andel af 25 pct. i det samlede referenceareal.

Miljødata til LCA'en er fra Ökobau.dat 2016 og fra EPD’er (Miljøvaredeklarationer).

Se CO2-ækv. fordelt på faser og bygningsdele nedenfor, hent LCA-filer og tegninger, og se bygningsspecifikationer. 


Bygningens klimapåvirkninger fordelt på livscyklusfaser


Bygningsdelenes klimapåvirkninger fordelt på livscyklusfaser


Download LCA-filer

Her kan du til inspiration og læring downloade LCA-filer for byggeriet Tankefuld. Du får LCAbyg-filen, et mængdeskema for materialer og de anvendte EPD'er i det omfang, der har været anvendt EPD’er til LCA’en.

LCA-filer for Tankefuld RH 03

Download tegninger

Her kan du downloade plantegning, facadetegning og principsnit for Tankefuld. 

Tegninger for Tankefuld RH 03


Fakta

 
Anvendelse Etageboliger 
Adresse Tankefuld II, 5700 Svendborg
Opført 2019-2020
Bygherre Fyens Almennyttige Boligselskab
Rådgivere Rambøll Danmark A/S og CW Arkitekter A/S
Udførende GK Kaysen A/S 

Bygningsdata

 
Etageareal 2.887,5 m2 (Heraf 130 m2 udvendige trapper vægtet 25%)
Opvarmet areal 2.855 m2
Etager over jord 2
Kælderetager 0
Certificeringer DGNB
Konsekvensklasse Konsekvensklasse 2
Brandklasse Brandklasse 2
Ventilationsprincip Decentral ventilation i hver lejlighed
Primær energikilde El
Sekundær energikilde Solceller (indgår ikke i energiramme eller LCA)

 


Bemærk, at brug af cases og casebiblioteket er på eget ansvar. VCBK, deltagerne i konsortiet bag VCBK og leverandørerne af cases påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl og/eller mangler i casebiblioteket. Dermed påtager VCBK, deltagerne i konsortiet bag Videncenteret og leverandørerne af cases sig heller intet ansvar for eventuelle direkte eller indirekte tab, der måtte opstå som følge af dispositioner på baggrund af anvendelse af casebiblioteket. Læs fuld ansvarsfraskrivelse her.