Case

Vision park (casenr.: EV–01)

Del:


Vision Park er en logistik- og lagerbygning opført i 2021-23 med en samlet klimapåvirkning på 7,27 kg CO2-ækv./m2 pr. år.

Hele grundplanen er lagerfaciliteter og rum tilknyttet arbejdet med pakker og drift af bygningen. Disse rum er opvarmet til 15 grader. Der er også højlager i bygningen, men dette indgår ikke i LCA-beregningen. På mezzaniner langs bygningens facade, er der opvarmede kontorfaciliteter, som udgør 657 m².

Bygningen har bærende konstruktioner i præfabrikeret beton. Der er sandwichelementfacader, TT-dæk, huldæk, betonbjælker og betonsøjler, som står råt i hallerne.

De mange stålreoler i lagerhallerne er ikke med i LCA-beregningen, da de betragtes som inventar.

Der er ovenlys og vinduer i facaden der, hvor der er kontorer.

Terrændækket er i beton, men grundet bygningens store areal, er der tilladt dispensation fra BR18, så der ikke er isolering i terrændæk, men kun er kapillarbrydende lag og kantisolering ved fundamenter i randen. Dette giver et forhøjet varmetab i energirammen.

Miljødata til LCA'en er fra Ökobau.dat 2020 II og fra EPD’er (Miljøvaredeklarationer).

Se CO2-ækv. fordelt på faser og bygningsdele nedenfor, hent LCA-filer og tegninger, og se bygningsspecifikationer. 


Bygningens klimapåvirkninger fordelt på livscyklusfaser


Bygningsdelenes klimapåvirkninger fordelt på livscyklusfaser


Download LCA-filer

Her kan du til inspiration og læring downloade LCA-filer for byggeriet Vision park. Du får LCAbyg-filen, et mængdeskema for materialer og de anvendte EPD'er i det omfang, der har været anvendt EPD’er til LCA’en.

LCA-filer for Vision Park EV 01

Download tegninger

Her kan du downloade plantegning, facadetegning og principsnit for Vision park. 

Tegninger for Vision Park EV 01


Fakta

 
Anvendelse Logistikcenter
Adresse Nova Boulevard, 6000 Kolding
Opført 2021-2023
Bygherre Vision Estate
Rådgivere AK83 (Bygherrerådgiver og arkitekt), Henry Jensen A/S (ingeniør)
Udførende Daugaard Pedersen

Bygningsdata

 
Etageareal 92.191 m2
Opvarmet areal 92.572 m2
Etager over jord 2
Kælderetager 0
Certificeringer DGNB pilotprojekt for logistik
Konsekvensklasse Konsekvensklasse 3
Brandklasse Brandklasse 3
Ventilationsprincip Ingen ventialtion i lagerhaller. Central ventilation i kontor.
Primær energikilde Fjernvarme
Sekundær energikilde Solceller, som dog ikke er medregnet i LCA og energiramme.

Bemærk, at brug af cases og casebiblioteket er på eget ansvar. VCBK, deltagerne i konsortiet bag VCBK og leverandørerne af cases påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl og/eller mangler i casebiblioteket. Dermed påtager VCBK, deltagerne i konsortiet bag Videncenteret og leverandørerne af cases sig heller intet ansvar for eventuelle direkte eller indirekte tab, der måtte opstå som følge af dispositioner på baggrund af anvendelse af casebiblioteket. Læs fuld ansvarsfraskrivelse her.