Casebibliotek

Her kan du se VCBKs casebibliotek med en samling af LCA-beregninger og data for konkrete byggerier. Casene er leveret af en række eksterne rådgivere indenfor byggebranchen. Formålet med casebiblioteket er at vise byggebranchen, hvordan LCA af bygninger kan udføres i forhold til omfang, detaljeringsgrad og dataanvendelse. Alle cases er udført, før klimakravene trådte i kraft og kan dermed afvige i metode og resultat, herunder med hensyn til fuldstændighed af de medtagne bygningsdele, arealberegning eller datagrundlag.

2022

Etageboliger

BOFA (casenr.: EB–03)

BOFA er et boligbyggeri bestående af fire etager. Det er opført i 2022 med en samlet klimapåvirkning på 10,69 kg CO2-ækv./m2 pr. år.

Læs mere

2018-2019

Kontorbygninger

DTU Science Park (casenr.: KT–02)

DTU Science Park er et kontorbyggeri på fire etager. Det er opført i 2018-2019 med en samlet klimapåvirkning på 11,06 kg CO2-ækv./m2 pr. år.

Læs mere

2020

Kontorbygninger

E.C. Hansens Hus (Casenr: KT–01)

E.C Hansens Hus er et kontorbyggeri opført i 2022 med en samlet klimapåvirkning på 8,62 kg CO2-ækv./m2 pr. år.

Læs mere

2018-2019

Etageboliger

Engdraget (casenr.: EB–02)

Engdraget er et etageboligbyggeri bestående af 2 etager opført i 2018-19 med en samlet klimapåvirkning på 6,78 kg CO2-ækv./m2 pr. år.

Læs mere

2019-2020

Skoler

Erlev Skole (casenr.: SK–01)

Erlev Skole er en folkeskole. Den er opført i 2019-20 med en samlet klimapåvirkning på 8,59 kg CO2-ækv./m2 pr. år.

Læs mere

2019-2022

Kontorbygninger

JYSK Sødalsparken (casenr.: KT–03)

JYSK Sødalsparken er et kontorbyggeri bestående af fire etager, og er opført i 2019-2022 med en samlet klimapåvirkning på 13,4 kg CO2-ækv./m2 pr. år.

Læs mere