Ekspert

Den her quiz bliver svær. I ekspertquizzen skal vi helt ned i materien i klimakravene og bygningsreglementet. Lad os se, hvad du kan – held og lykke! 

1. Hvilke typer af data for byggematerialer kan man benytte til sin LCA (klimaberegning) for at overholde klimakravene?
2. I klimakravene bruges betegnelsen CO2-ækv. (ækvivalenter), fordi der findes andre drivhusgasser end CO2. Hvilke af disse er to eksempler på andre drivhusgasser?
3. Hvor mange krav fra den frivillige bæredygtighedsklasse bliver indført som lov i bygningsreglementet den 1. januar 2023?
4. Hvordan vil en bygningsdel med en levetid på 20 år skulle medregnes i LCA’en (klimaberegningen)?
5. I hvilket kapitel i bygningsreglementet finder man fra 1. januar 2023 klimakravene?
6. Hvad skal man indregne i arealet, man skal brug til beregningen?
7. Hvad hedder de moduler, der skal indgå i LCA-beregningen for at overholde klimakravene? Modulerne er nummeret i standarden EN 15978.
8. Hvad er den maksimale CO2-påvirkning, som bygninger skal holde sig under, hvis bygningen skal leve op til den nye frivillige lavemissionsklasse i bygningsreglementet?
9. Skal tekniske installationer medregnes i LCA-beregningen for at overholde klimakravene?
10. Skal søm og skruer medregnes i LCA-beregningen for at overholde klimakravene??