Case

Villa Grenaa (casenr.: EF–02)

Del:


Villa Grenaa er et enfamiliehus opført i 2019 med en samlet klimapåvirkning på 9,81 kg CO2-ækv./m2 pr. år.

Den private bygherre har haft ønske om at bygge bæredygtigt og valgte at DGNB certificere sit hus efter 2016 Pilot manual for enfamiliehuse. Villaen blev certificeret til DGNB platin som en af de første villaer i Danmark. Desuden er huset verdens første PEFC-certificerede villa. Resterende træ anvendt i huset er FSC certificeret.   

Målsætningen med en DGNB platin-certificering var at minimere villaens miljøpåvirkning. Huset består primært af biobaserede byggematerialer; bl.a består villaens bærende konstruktion udelukkende af træbaserede materialer. Fastgørelser er dog metalliske.

Isoleringsmaterialerne er biobaseret løs træfiberisolering, og dampspærren er lavet af pap. Vindspærren er også træbaseret.

Indvendigt er der primært anvendt lermaling. Bio-materialernes klimapåvirkning består primært af indlejret kulstof, som dog ikke frigives, så længe bygningen bevares. 

Øvrige materialer, hvis klimapåvirkning primært sker i produktionen, har allerede frigivet drivhusgasser, inden bygningen gik i drift. Det gælder materialer som beton og armering i fundamenter og terrændæk, gips på indervægge, vinduesglas, tekniske anlæg, klinker på gulv, solceller og tag i metal.  
 
Materialer til huset har ved opførelsen optaget mere CO end de har udledt, og huset har således et negativt CO-bidrag indtil ca. 40 år efter opførelsen (hvilket er positivt for klimaet). Især udskiftning af solceller og tagplader betyder dog, at CO-udledningen fra materialer kommer over nul. 

Skur og carport er ikke medregnet i LCA’en. 

Miljødata til LCA'en er fra BR18, bilag 2, tabel 7, og fra EPD’er (Miljøvaredeklarationer).

Se CO2-ækv. fordelt på faser og bygningsdele nedenfor, hent LCA-filer og tegninger, og se bygningsspecifikationer. 


Bygningens klimapåvirkninger fordelt på livscyklusfaser


Bygningsdelenes klimapåvirkninger fordelt på livscyklusfaser


Download LCA-filer

Her kan du til inspiration og læring downloade LCA-filer for byggeriet Villa Grenaa. Du får LCAbyg-filen, et mængdeskema for materialer og de anvendte EPD'er i det omfang, der har været anvendt EPD’er til LCA’en.

LCA-filer for Villa Grenaa EF 02

Download tegninger

Her kan du downloade plantegning, facadetegning og principsnit for Villa Grenaa. 

Tegninger for Villa Grenaa EF 02


Fakta

 
Anvendelse Enfamiliehus
Adresse Ramskovvej 18
Opført 2019
Bygherre Dennis Thaagaard
Rådgivere

Arkitekt: PlanDesign

Bygherrerådgiver: ZYX Arkitekter

Byggesagkyndig: byggesagkyndig.nu

Energirådgiver: Transition

Konstruktion: Erasmus og Partners

DGNB: Søren Jensen Rådgivende Ingeniør

Udførende Jacobsen Huse

Bygningsdata

 
Etageareal 135 m2
Opvarmet areal 135 m2
Etager over jord 1
Kælderetager 0
Certificeringer DGNB Platin
Konsekvensklasse Konsekvensklasse 1
Brandklasse Brandklasse 1
Ventilationsprincip Naturlig ventilation gennem ventilationsvinduer
Primær energikilde Luft til vand varmepumpe. Gulvvarme
Sekundær energikilde Solcelleanlæg

 


Bemærk, at brug af cases og casebiblioteket er på eget ansvar. VCBK, deltagerne i konsortiet bag VCBK og leverandørerne af cases påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl og/eller mangler i casebiblioteket. Dermed påtager VCBK, deltagerne i konsortiet bag Videncenteret og leverandørerne af cases sig heller intet ansvar for eventuelle direkte eller indirekte tab, der måtte opstå som følge af dispositioner på baggrund af anvendelse af casebiblioteket. Læs fuld ansvarsfraskrivelse her.