Case

Karolinelund (casenr.: IN–01)

Del:


Karolinelund er en daginstitution opført i 2017 med en samlet klimapåvirkning på 11,23 kg CO2-ækv./m2 pr. år.

Mængderne til LCA-beregningen er baseret på oplysninger fra BIM-modeller, energirammenotat, tegninger og beskrivelser. Hovedparten af mængderne stammer fra mængdeudtræk fra BIM (ARK-, KON- og HVAC-modeller), hvor der er konstrueret mængdeskemaer for de forskellige bygningsdele. Denne tilgang er forbundet med en vis usikkerhed i forhold til modelleringsfejl, som kan resultere i forkerte mængder.

Herudover er visse byggevarer ikke modelleret i 3D fx rør i terrændæk. Disse rørlængder er opmålt manuelt på tegningerne. Desuden er al isolering af rør og kanaler ikke modelleret, hvorfor isoleringsmængderne er baseret på overslag.

De valgte byggevarer i LCAbyg tager primært udgangspunkt i de beskrevne materialer i normalkonstruktionerne samt beskrivelser og notater.

I henhold til bygningsmodellen skal afløbsrør i jord ikke medregnes, men denne skillelinje er ikke defineret i modellen. Afløbsrør indenfor klimaskærmen er som konsekvens baseret på en skaleret andel af den samlede mængde afløbsrør.

I forhold til træmængder er der generelt antaget en CC-afstand på 600 mm ved stolper, reglar, forskalling osv. 

Miljødata til LCA'en er fra Ökobau.dat 2020 II og fra EPD’er (Miljøvaredeklarationer).

Se CO2-ækv. fordelt på faser og bygningsdele nedenfor, hent LCA-filer og tegninger, og se bygningsspecifikationer. 


Bygningens klimapåvirkninger fordelt på livscyklusfaser


Bygningsdelenes klimapåvirkninger fordelt på livscyklusfaser


Download LCA-filer

Her kan du til inspiration og læring downloade LCA-filer for byggeriet Karolinelund. Du får LCAbyg-filen, et mængdeskema for materialer og de anvendte EPD'er i det omfang, der har været anvendt EPD’er til LCA’en.

LCA-filer for Karolinelund IN 01

Download tegninger

Her kan du downloade plantegning, facadetegning og principsnit for Karolinelund. 

Tegninger for Karolinelund IN 01


Fakta

 
Anvendelse Daginstitution
Adresse Karolinelundsvej 50, 9000 Aalborg
Opført 2017
Bygherre Aak Bygninger
Rådgivere MOE
Udførende Lund og Staun

Bygningsdata

 
Etageareal 851 m2
Opvarmet areal 859,5 m2
Etager over jord 1
Kælderetager 0
Certificeringer DGNB Platin
Konsekvensklasse Middel konsekvensklasse
Brandklasse Brandklasse 6
Ventilationsprincip Central mekanisk ventilation
Primær energikilde Fjernvarme
Sekundær energikilde Solceller

Bemærk, at brug af cases og casebiblioteket er på eget ansvar. VCBK, deltagerne i konsortiet bag VCBK og leverandørerne af cases påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl og/eller mangler i casebiblioteket. Dermed påtager VCBK, deltagerne i konsortiet bag Videncenteret og leverandørerne af cases sig heller intet ansvar for eventuelle direkte eller indirekte tab, der måtte opstå som følge af dispositioner på baggrund af anvendelse af casebiblioteket. Læs fuld ansvarsfraskrivelse her.