Ansvarsfraskrivelse

Sidst opdateret: 21. marts 2022

Del:

Videncenter om Bygningers Klimapåvirkninger – herefter benævnt VCBK – og deltagerne i konsortiet bag VCBK – påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl og/eller mangler i sin vejledning, uanset om vejledningen er skriftlig eller mundtlig. Dermed påtager VCBK – og deltagerne i konsortiet bag VCBK – sig heller intet ansvar for eventuelle, direkte og indirekte, tab, der måtte opstå som følge af dispositioner på baggrund af vejledningen.

VCBK – og deltagerne i konsortiet bag VCBK – forbeholder sig ret til, når som helst og uden forudgående varsel, helt eller delvist, at revidere denne hjemmeside og andet trykt eller digitalt materiale samt at tilbagekalde eller begrænse adgangen til hjemmesiden og det øvrige materiale.

VCBK – og deltagerne i konsortiet bag VCBK – fraskriver sig herudover ethvert ansvar for tekniske fejl på hjemmesiden, herunder nedbrud af eller manglende adgang til hjemmesiden og beskadigelse af data som følge af kommunikationsproblemer i de tekniske systemer, svigt i strømforsyning eller telekommunikationssystemer. Endvidere fraskriver VCBK – og deltagerne i konsortiet bag VCBK – sig ansvar for tredjemands uberettigede adgang (hacking) via hjemmesiden til brugerens eller andres data.

Derudover fraskriver VCBK – og deltagerne i konsortiet bag VCBK – sig ansvar for virus, som måtte være pådraget brugeres computerudstyr som følge af browsing, download eller lignende transaktioner i forbindelse med brug af hjemmesiden.

Informationer og dokumenter på denne hjemmeside er frit tilgængelige - dog skal der angives VCBK som kilde ved brug af informationer og dokumenter til videreformidling, undervisning o.l. Tilladelsen til at bruge disse informationer og dokumenter omfatter ikke anvendelse af VCBK’s logo, design og layout.

Hverken VCBK eller deltagerne i konsortiet bag VCBK er ansvarlige for indholdet på websites, som www.ByggeriOgKlima.dk  og www.VCBK.dk linker til.