Del:

Pr. 1. januar 2023 trådte to klimakrav til nybyggeri i kraft i Bygningsreglementet. Hvis du skal bygge nyt opvarmet byggeri, har du ansvar for at overholde kravene.

En stor del af Danmarks årlige CO2-udledning kommer fra byggeri, og derfor stiller Bygningsreglementet nu krav angående CO2-påvirkningen fra nybyggeri.

De to krav indebærer, at:

  1. nybyggeris klimapåvirkninger skal dokumenteres med en klimaberegning (dvs. en livscyklusvurdering, LCA) i forbindelse med færdigmeldingen af byggeriet

  2. nybyggeri over 1000 m2 skal overholde en grænseværdi på 12,0 kg CO2-ækv./m2/år.

Du kan finde kravene i bygningsreglementet her.

Find bygningsreglementets vejledning til kravene her.

De to klimakrav skal være med til at sikre, at klimapåvirkningen fra byggeri reduceres. Thilde Fruergaard Astrup, leder af Videncenter om Bygningers Klimapåvirkninger, siger:

"Det er afgørende, at vi nedbringer CO2-belastningen fra byggeri, så vi kan nå Danmarks klimamål. Der er bl.a. en stor klimapåvirkning fra nye byggematerialer, og de nye klimakrav skal tage hul på at nedbringe denne". 

Klimakravene er føjet til Bygningsreglementet og gælder for stort set alt opvarmet nybyggeri, man søger om byggetilladelse til fra den 1. januar 2023. Har man søgt om byggetilladelse før 1. januar 2023, skal nybyggeriet ikke overholde kravene, selv om byggeriet først går i gang i 2023.

Gælder for boliger og andet opvarmet byggeri

Klimakravene gælder for de samme typer nybyggeri, som i forvejen er omfattet af krav om at overholde energirammen. Det vil sige, at klimakravene i hovedtræk vil gælde for boliger og andre typer af nybyggeri, som er opvarmet til over 5°C. Det svarer til ca. 2/3 af alt nybyggeri i Danmark, herunder nye parcelhuse, etageejendomme, kontorbyggerier, skoler m.m. Sommerhuse er ikke omfattet af klimakravene.

Det første klimakrav betyder, at bygherren – fx en kommende boligejer – skal dokumentere klimapåvirkningen fra nybyggeriet med en klimaberegning, dvs. en livscyklusvurdering (LCA) over en periode på 50 år. Man kan populært sagt kalde dette for et CO2-regnskab, som skal laves uanset bygningens størrelse.

Denne dokumentation skal være på plads og være indsendt til den kommunale myndighed sammen med færdigmeldingen.

Det andet klimakrav går ud på, at nybyggeri over 1.000 m2 skal overholde en grænseværdi på 12,0 kg CO2-ækv./m2/år for maksimalt CO2-udslip fra materialer og energiforbrug.

Har du spørgsmål eller brug for gratis vejledning?

Har du spørgsmål til klimakravene, eller hvad du skal gøre, kan du kontakte Videncenter om Bygningers Klimapåvirkninger for gratis vejledning. Det kan du gøre på www.ByggeriOgKlima.dk eller info@ByggeriOgKlima.dk.