Case

JYSK Sødalsparken (casenr.: KT–03)

Del:


Billederne til JYSK Sødalsparken krediteres til AK83 Arkitekterne

Kontorbyggeriet JYSK Sødalsparken blev opført i 2019-2022 og har en klimapåvirkning på 13,4 kg CO2-ækv./m2 pr. år.

Byggeriet er opført i perioden 2019 – 2022 som fase 4 og 5 som tilbygning til 3 eksisterende kontorfløje. De nye dele består af to kontorfløje i beton forbundet af forbindelsesgange i stål og beton. Bygningen udføres med et generelt kælderniveau og et dybere mellem de to nye kontorfløje, hvor der er Auditorium. Facaderne er generelt opført som beton sandwichelementer med betonbagmur og naturstensfacade. Dækkonstruktionen på etagerne er huldæk som spænder mellem facadevægge mens stueetagens dæk er udført som en blanding af huldæk og massivdæk/pladsstøbte dæk på stålbjælker.

Bygningen skal certificeres efter DGNB 2016 manual og har fået energimærke A 2015.
Bygningsmodellen er tilpasset, så den stemmer overens med bygningsmodellen i BR18 (tabel 6) undtagen spunsvægge.
Til livscyklusvurderingen er der anvendt mængder for stål, armering, betonelementer, søjler, bjælker, jordankre, isolering, trapper og træ, som er opgjort af leverandøren. Herved vurderes resultatet af livscyklusvurderingen at give et reelt billede af bygningens klimapåvirkning til forskel fra, hvis der var brugt mængder alene udledt ved mængdeudtræk og opmålinger fra bygningsmodel og tegninger.

Der er i livscyklusvurderingen anvendt 16 produktspecifikke EPD’er for blandt andet pladsstøbt beton, tag, lofter, tæppefliser, linoleum, armering, kompositbjælker, trapezplader, gips og flere isoleringsprodukter. Branche EPD’er er anvendt til fabriksbeton, betonelementer og huldæk. CO₂ udledningen er for nogle produkter dokumenteret højere i EPD’er end i det generiske datasæt. Men da EPD’erne er mere repræsentative end det generiske datasæt, er de anvendt for at skabe en så repræsentativ beregning som muligt.  
For stålskelet og hatteprofiler i vægopbygninger, er anvendt generisk data 'stålplade' som vurderes bedst repræsentativ for byggematerialet. Denne ståltype udleder næsten dobbelt så meget CO₂ som et valset ‘stålprofil’ og er i størrelsesordenen med klimapåvirkningen fra tilsvarende produkter med miljøvaredeklaration.

Miljødata til LCA'en er fra Ökobau.dat 2020 II. Se CO2-ækv. fordelt på faser og bygningsdele nedenfor, hent LCA-filer og tegninger, og se bygningsspecifikationer.

 


Bygningens klimapåvirkninger fordelt på livscyklusfaser


Bygningsdelenes klimapåvirkninger fordelt på livscyklusfaser


Download LCA-filer

Her kan du til inspiration og læring downloade LCA-filer for byggeriet JYSK Sødalsparken. Du får LCAbyg-filen, et mængdeskema for materialer og de anvendte EPD'er i det omfang, der har været anvendt EPD’er til LCA’en.

LCA Filer For JYSK Sødalsparken KT 03

Download tegninger

Her kan du downloade plantegning, facadetegning og principsnit for JYSK Sødalsparken. 

Tegninger For JYSK Sødalsparken KT 03


Fakta

 
Anvendelse Kontorbyggeri
Adresse Sødalsparken 18, 8220 Brabrand
Opført 2019-2022
Bygherre JYSK A/S
Rådgivere Arkitema (ARK) COWI (ING) og Igniz (Brand)
Udførende Jørgen Friis Poulsen

Bygningsdata

 
Etageareal 9478,4 m2
Opvarmet areal 9478,4 m2
Etager over jord 3
Kælderetager

1 fuld kælder K1 + en halv kælder K2. 

Certificeringer DGNB
Konsekvensklasse Konsekvensklasse 2. Kælder ved auditorie konsekvensklasse 3. 
Brandklasse Brandklasse 2-4
Ventilationsprincip Central ventilation med 3 aggregater. Ét for hver af de to kontorfløje og ét for auditoriet.
Primær energikilde Fjernvarme og el fra nettet
Sekundær energikilde Solceller

Bemærk, at brug af cases og casebiblioteket er på eget ansvar. VCBK, deltagerne i konsortiet bag VCBK og leverandørerne af cases påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl og/eller mangler i casebiblioteket. Dermed påtager VCBK, deltagerne i konsortiet bag Videncenteret og leverandørerne af cases sig heller intet ansvar for eventuelle direkte eller indirekte tab, der måtte opstå som følge af dispositioner på baggrund af anvendelse af casebiblioteket. Læs fuld ansvarsfraskrivelse her.