Om VCBK

 

VCBK hjælper byggebranchen med praktisk viden om klimakravene i bygningsreglementet

Den 31. maj 2021 blev der indgået en politisk aftale om udmøntning af en pulje til bæredygtigt byggeri på 50 mio. kroner. Med aftalen blev der afsat 11,4 mio. kroner til et Videncenter om Bygningers Klimapåvirkninger (VCBK) i 2022-2024. VCBK åbnede i marts 2022.

VCBK hjælper byggebranchen med praktisk viden om klimakravene i bygningsreglementet og styrker branchens viden om og kompetencer i at dokumentere nybyggeriers samlede klimapåvirkninger.

Hvem står bag?

VCBK er forankret under Social- og Boligstyrelsen, men agerer som et politisk uvildigt organ. Det drives af et konsortium – med en bred faglig viden og indsigt i virksomheders virke fra tegnestue til byggeplads – bestående af Teknologisk Institut (konsortieleder), BUILD (Aalborg Universitet), WE BUILD DENMARK, Green Building Council og Primetime Kommunikation.

Vejledning og meget mere

VCBK tilbyder vejledning til hele byggebranchen, herunder bygherrer, rådgivere, entreprenører og håndværksvirksomheder m.fl. om klimakravene. De kan hos VCBK finde vejledningsmaterialer, webinarer, oplæg og arrangementer til fri benyttelse.

VCBK har desuden et casebibliotek med eksempler på, hvordan forskellige rådgivere har udført LCA’er af en række allerede opførte nybyggerier, og undervisningsmaterialer til fri brug. 

Alle kan tilmelde sig VCKBs nyhedsbrev og også følge med i viden om de nye klimakrav via centrets kanaler på Facebook og LinkedIn. Desuden kan man stille spørgsmål til centrets fagfolk via e-mail.