Om VCBK

 

VCBK hjælper byggebranchen godt i gang med klimakravene.

Den 31. maj 2021 blev der indgået en politisk aftale om udmøntning af en pulje til bæredygtigt byggeri på 50 mio. kroner. Med aftalen blev der afsat 11,4 mio. kroner til et Videncenter om Bygningers Klimapåvirkninger (VCBK) i 2022-2024. VCBK åbnede i marts 2022.

VCBK hjælper byggebranchen med at blive klar til de nye klimakrav og styrker branchens viden om og kompetencer i at dokumentere nybyggeriers samlede klimapåvirkninger.

Hvem står bag?

VCBK er forankret under Bolig- og Planstyrelsen, men agerer som et politisk uvildigt organ. Det drives af et konsortium – med en bred faglig viden og indsigt i virksomheders virke fra tegnestue til byggeplads – bestående af Teknologisk Institut (konsortieleder), BUILD (Aalborg Universitet), WE BUILD DENMARK, Green Building Council og Primetime Kommunikation.

Vejledning og meget mere

VCBK tilbyder vejledning til hele byggebranchen, herunder bygherrer, rådgivere, entreprenører og håndværksvirksomheder m.fl. om klimakravene. De kan hos VCBK finde vejledningsmaterialer, webinarer, oplæg og arrangementer til fri benyttelse.

VCBK lancerer endvidere i sidste del af 2022 et casebibliotek med eksempler på, hvordan forskellige rådgivere har udført LCA’er af en række allerede opførte nybyggerier.

Vi tilbyder også undervisningsforløb for undervisere og uddannelsessteder for at oplyse om de nye klimakrav, sådan at de kan sprede viden videre til byggebranchen.

Alle kan tilmelde sig VCKBs nyhedsbrev og også følge med i viden om de nye klimakrav via centrets kanaler på Facebook og LinkedIn. Desuden kan man stille spørgsmål til centrets fagfolk via e-mail.