Case

BOFA (casenr.: EB–03)

Del:


BOFA er et boligbyggeri bestående af fire etager. Det er opført i 2022 med en samlet klimapåvirkning på 10,69 kg CO2-ækv./m2 pr. år.

Mængderne i LCAbyg er baseret på oplysninger fra BIM-modeller, energirammenotat og tegninger. Hovedparten af mængderne stammer fra mængdeudtræk fra BIM (ARK-, KON- og HVAC-modeller), hvor der er konstrueret mængdeskemaer for de forskellige bygningsdele. Denne tilgang er forbundet med en vis usikkerhed i forhold til modelleringsfejl i BIM, som kan resultere i forkerte mængder.  

De valgte byggevare i LCAbyg tager primært udgangspunkt i de beskrevne materialer i normalkonstruktionerne samt detaljetegninger.  

I forhold til træmængder er der generelt antaget en CC-afstand på 600 mm ved stolper, reglar, forskalling osv., hvis andet ikke er præciseret. 

Altanarealet på 91 m2 indgår med 25 % i etagearealet.  

Miljødata til LCA'en er fra Ökobau.dat 2020 II. Se CO2-ækv. fordelt på faser og bygningsdele nedenfor, hent LCA-filer og tegninger, og se bygningsspecifikationer. 

 


Bygningens klimapåvirkninger fordelt på livscyklusfaser


Bygningsdelenes klimapåvirkninger fordelt på livscyklusfaser


Download LCA-filer

Her kan du til inspiration og læring downloade LCA-filer for byggeriet BOFA. Du får LCAbyg-filen, et mængdeskema for materialer og de anvendte EPD'er i det omfang, der har været anvendt EPD’er til LCA’en.

LCA-filer for BOFA EB 03

Download tegninger

Her kan du downloade plantegning, facadetegning og principsnit for BOFA. 

Tegninger for BOFA EB 03


Fakta

 
Anvendelse Etageboliger
Adresse Dronningensgade 76, 7000 Fredericia
Opført 2022
Bygherre Boligkontoret Fredericia afdeling 502
Rådgivere Arkitekterne Blaavand & Hanson og ingeniørgruppen AS
Udførende Adsbøll Renovering

Bygningsdata

 
Etageareal 903 m2
Opvarmet areal 880 m2
Etager over jord 4
Kælderetager 0
Certificeringer FBK
Konsekvensklasse Konsekvensklasse 2
Brandklasse Brandklasse 2
Ventilationsprincip Decentral ventilationsaggregater
Primær energikilde Fjernvarme
Sekundær energikilde Ingen

 


Bemærk, at brug af cases og casebiblioteket er på eget ansvar. VCBK, deltagerne i konsortiet bag VCBK og leverandørerne af cases påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl og/eller mangler i casebiblioteket. Dermed påtager VCBK, deltagerne i konsortiet bag Videncenteret og leverandørerne af cases sig heller intet ansvar for eventuelle direkte eller indirekte tab, der måtte opstå som følge af dispositioner på baggrund af anvendelse af casebiblioteket. Læs fuld ansvarsfraskrivelse her.