Case

Lisbjerg Bakke (casenr.: EB–02)

Del:


Lisbjerg Bakke er et almennyttigt etagebyggeri med 6 bygninger på hver 3-4 etager over jord. Det er opført i 2016-2018 med en samlet klimapåvirkning på 7,78 kg CO2-ækv./m2 pr. år.

Byggeriet blev i 2014 kåret som Fremtidens Bæredygtige Almene Bolig af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Der er lavet en samlet LCA for alle 6 bygninger.

Mængderne i LCAbyg er baseret på oplysninger fra BIM-modeller, energirammenotat, tegninger og beskrivelser. Hovedparten af mængderne stammer fra mængdeudtræk fra BIM (ARK-, KON- og HVAC-modeller), hvor der er konstrueret mængdeskemaer for de forskellige bygningsdele.

Denne tilgang er forbundet med en vis usikkerhed i forhold til modelleringsfejl i BIM, som kan resultere i forkerte mængder. Al isolering af rør og kanaler er heller ikke modelleret, og som konsekvens er isoleringsmængderne baseret på overslag.

De valgte byggevare i LCAbyg tager primært udgangspunkt i de beskrevne materialer i normalkonstruktionerne samt beskrivelser og notater.

I forhold til træmængder er der generelt antaget en CC-afstand på 600 mm ved stolper, reglar, forskalling etc.

Miljødata til LCA'en er fra Ökobau.dat 2020 II og fra EPD’er (Miljøvaredeklarationer).

Se CO2-ækv. fordelt på faser og bygningsdele nedenfor, hent LCA-filer og tegninger, og se bygningsspecifikationer. 


Bygningens klimapåvirkninger fordelt på livscyklusfaser


Bygningsdelenes klimapåvirkninger fordelt på livscyklusfaser


Download LCA-filer

Her kan du til inspiration og læring downloade LCA-filer for byggeriet Lisbjerg Bakke. Du får LCAbyg-filen, et mængdeskema for materialer og de anvendte EPD'er i det omfang, der har været anvendt EPD’er til LCA’en.

LCA-filer for Lisbjerg Bakke EB 02

Download tegninger

Her kan du downloade plantegning, facadetegning og principsnit for FBAB. 

Tegninger for Lisbjerg Bakke EB 02


Fakta

 
Anvendelse Etageboliger
Adresse Jens Ingerslevs Gade, 8200 Aarhus N
Opført 2016-2018
Bygherre AL2bolig
Rådgivere

Ingeniør: MOE

Arkitekt: Vandkunsten

Udførende Hustømrerne, Bravida og Poul Pedersen A/S

Bygningsdata

 
Etageareal 4.181 m2
Opvarmet areal 4.150 m2
Etager over jord 3-4
Kælderetager 0
Certificeringer DGNB 2014 pilot Guld
Konsekvensklasse Konsekvensklasse 2
Brandklasse

Fællesrum: Anvendelseskategori 2

Boliger: Anvendelseskategori 4 

Ventilationsprincip Decentral mekanisk ventilation
Primær energikilde Fjernvarme
Sekundær energikilde Ingen

Bemærk, at brug af cases og casebiblioteket er på eget ansvar. VCBK, deltagerne i konsortiet bag VCBK og leverandørerne af cases påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl og/eller mangler i casebiblioteket. Dermed påtager VCBK, deltagerne i konsortiet bag Videncenteret og leverandørerne af cases sig heller intet ansvar for eventuelle direkte eller indirekte tab, der måtte opstå som følge af dispositioner på baggrund af anvendelse af casebiblioteket. Læs fuld ansvarsfraskrivelse her.