Case

Samsø Energiakademi (casenr.: KT–05)

Del:


Samsø Energiakademi blev opført i 2007-2008 og er et kontorbyggeri. Det har en klimapåvirkning på 17,17 kg CO2-ækv./m2 pr. år.

Husets design og konstruktion tager udgangspunkt i stedet, lokal byggeskik og minimering af ressourceforbrug. Grunden er en lavt beliggende tidligere fjordbund med høj grundvandsstand, hvorfor huset er løftet fri af terræn på lange betonpæle.

Huset er et dobbelt længehus beklædt med zink, der i facaderne brydes af sortmalede felter med gran. Huset er udført som lavenergibyggeri baseret på energilette, præfabrikerede højisolerede bygningsdele med konstruktioner inspireret af det tyske passivhaus koncept.

For minimering af elforbruget er der arbejdet med et optimalt dagslysindfald, solafskærmning og naturlig ventilation. Huset vil have et minimalt forbrug af drikkevand, og der bruges regnvand til toiletskyl. Integreret i zink­tagets markante klinkprofil findes et skjult solvarmeanlæg og et synligt solcelleanlæg.

Huset modtager forskere, fagturister, skoleelever, politikere og andre energiinteresserede.

Bygningerne er fra 2008, mens LCA'en er udført efterfølgende. Energiforbrugets forholdsvis store andel af bygningens klimapåvirkning skyldes til dels, at energiforsyningen har haft en større klimapåvirkning i de forgangne år i forhold til i dag. I virkeligheden bør bidraget dog være endnu større, men der er ikke data for energisystemernes klimapåvirkning i LCAbyg fra før 2020, og dette års påvirkninger anvendes derfor også i årene 2008-2020.

Materialernes klimapåvirkning er udelukkende beregnet med aktuelle data, som betyder, at resultatet viser en lavere klimapåvirkning end det var tilfældet. Dette skyldes at materialers klimapåvirkning er mindre i dag end i 2008. Til sidst medfører projektets markante arkitektur en stor rumvolumen og deraf resulterende stort materialeforbrug i forhold til etagearealet. Derudover anvender projektet store mængder glas, zink og solceller, som bidrager væsentligt til den samlede klimapåvirkning.

Miljødata til LCA'en er fra Ökobau.dat 2020 II.

Se CO2-ækv. fordelt på faser og bygningsdele nedenfor, hent LCA-filer og tegninger, og se bygningsspecifikationer. 


Bygningens klimapåvirkninger fordelt på livscyklusfaser


Bygningsdelenes klimapåvirkninger fordelt på livscyklusfaser


Download LCA-filer

Her kan du til inspiration og læring downloade LCA-filer for byggeriet Samsø Energiakademi. Du får LCAbyg-filen, et mængdeskema for materialer og de anvendte EPD'er i det omfang, der har været anvendt EPD’er til LCA’en.

LCA-filer for Samsø Energiakademi (KT-05)

Download tegninger

Her kan du downloade plantegning, facadetegning og principsnit for Samsø energiakademi. 

Samsø Energiakademi Tegninger


Fakta

 
Anvendelse Kontor / Udstilling
Adresse Strandengen 1, 8305 Samsø
Opført 2007 - 2008
Bygherre Samsø energiakademi
Rådgivere Arkitema & Tækker radgivende ingeniører
Udførende Bagers Tømrer- og Snedkerforretning, Kremmer Jensen ApS, Brdr. Stjerne VVS

Bygningsdata

 
Etageareal 577 m2
Opvarmet areal 588 m2
Etager over jord 2
Kælderetager 0
Certificeringer Ingen
Konsekvensklasse Ikke oplyst
Brandklasse Ikke oplyst 
Ventilationsprincip Naturlig ventilation + mekanisk ventilering af toilet + møderum
Primær energikilde Fjernvarme
Sekundær energikilde Solceller

Bemærk, at brug af cases og casebiblioteket er på eget ansvar. VCBK, deltagerne i konsortiet bag VCBK og leverandørerne af cases påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl og/eller mangler i casebiblioteket. Dermed påtager VCBK, deltagerne i konsortiet bag Videncenteret og leverandørerne af cases sig heller intet ansvar for eventuelle direkte eller indirekte tab, der måtte opstå som følge af dispositioner på baggrund af anvendelse af casebiblioteket. Læs fuld ansvarsfraskrivelse her.