Del:

Hos GINNERUPARKITEKTER dømmer de excelarket ude til LCA-beregninger og afprøver i stedet nye softwareløsninger til byggebranchen. Der er nemlig meget tid at spare med god software, konstaterer bygningskonstruktør Mikkel Asbjørn Pedersen.  

GINNERUPARKITEKTER i Horsens, der arbejder med byggeprojekter i hele landet for blandt andre kommuner, almene boligselskaber og erhvervsvirksomheder, har fokus på at være et foregangsfirma for bæredygtighed. Mikkel Asbjørn Pedersen, bygningskonstruktør hos GINNERUPARKITEKTER, fortæller:

”Bæredygtige arkitektoniske løsninger handler for os om en bred palet af krav inden for klima og miljø, æstetik, teknisk kvalitet, god projektledelse samt social og økonomisk ansvarlighed, og vi tilstræber at gå foran og inspirere bygherrerne blandt andet i forhold til klima og miljø. Fx har vi fra 2024 indført, at alle projekter på tegnestuen bæredygtighedsscreenes. Gennem en tidlig systematisk screening sikres projektets værdiskabelse med fokus på at reducere miljø- og klimabelastningen med samtidig opmærksomhed på økonomisk og social ansvarlighed.”

Som led i arbejdet med bæredygtighed udfører GINNERUPARKITEKTER LCA-vurderinger af projekter allerede i den indledende fase. Herved sikres naturligvis overholdelse af BR18’s lovkrav om at udføre en LCA og den gældende grænseværdi. Tidlige LCA-vurderinger benyttes også ved byggeri efter certificeringsordningerne DGNB og Svanemærket, som især de kommunale bygherrer, GINNERUPARKITEKTER arbejder for, benytter. Og sidst men ikke mindst er de tidlige LCA-vurderinger også er en værdiskabende designdriver ifølge Mikkel Asbjørn Pedersen.

Fra håndholdt til systematisk

GINNERUPARKITEKTER har omkring 20 medarbejdere, heraf ca. 10 bygningskonstruktører, som alle arbejder med LCA-vurderinger. Mikkel Asbjørn Pedersen fortæller om deres tilgang:

”I starten var alt nyt og håndholdt, men nu har vi fået systematiseret vores tilgang. Vi har efterhånden opbygget en del erfaringer med metoder og med forskellige typer af software til at understøtte LCA-processen. Der sker rigtig meget lige nu inden for software til byggeriet med værktøjer som EG Ajour, Ibinder og RIB. Det gælder også LCA, hvor der er mange nye værktøjer, og jeg mener ikke, der kan være tvivl om, at excelarket er ved at uddø som LCA-værktøj.”

GINNERUPARKITEKTER hælder ikke til ét bestemt LCA-software, da det varierer fra projekt til projekt alt efter bygherrens ønsker. Det kan være LCAbyg, men også fx Real-Time LCA har virksomheden gode erfaringer med. Mikkel Asbjørn Pedersen forklarer:

”Vi tegner vores projekter i 3D, hvorfra vi kan udtrække mængderne. I et program som Real-Time LCA finder vi det let at overføre disse data og følge med i, hvor langt vi er nået med vores LCA. Desuden kan flere arbejde i værktøjet samtidig, så vi og den rådgivende ingeniør kan lægge data ind for hver vores del. Dette sparer enormt meget tid og giver os et bedre overblik over projektet."

Fra generiske til produktspecifikke data

Når GINNERUPARKITEKTER starter op på et projekt, starter de med en generisk tilgang til LCA.

”Vi lægger altid en sikkerhedsmargen ind fra start for at være på den sikre side i forhold til at overholde grænseværdien. Fx i Real-Time LCA multiplicerer programmet af sig selv de mest klimabelastende materialer med en faktor på 1,5 for CO2-ækv. Herefter forfiner vi gradvist LCA’en, efterhånden som projektet skrider frem, hen imod mere produktspecifikke data med særligt fokus på de væsentlige bygningsdele.”

”At indhente disse produktspecifikke data indebærer et samarbejde med totalentreprenører og leverandører for at få adgang til reelt anvendte mængder og produkter og herved sikre de mest præcise oplysninger om materialernes klimapåvirkning. Disse informationer, herunder EPD’er lægger vi i byggeriets projektmappe, så vi altid har styr på data.”

Men hvor besværligt er det egentlig at skulle udføre en LCA? Mikkel Asbjørn Pedersen siger:

”Det varierer meget fra projekt til projekt, hvor meget arbejde der indgår i at lave en LCA. Har man fx et større projekt, som skal projekteres meget detaljeret, kan der være et ret stort rugbrødsarbejde efterfølgende at frasortere de bygningsdele, som ikke skal medregnes.”

Vigtigt at fordele ansvar for data

I processen med at integrere LCA i projekterne er aftaler om ansvar for dataleverancer en afgørende faktor. Mikkel Asbjørn Pedersen siger:

”Vi har som arkitekter ikke alle de nødvendige data til LCA’en og er afhængig af at få dem fra den fx den rådgivende ingeniør og totalentreprenøren. Vi lægger vægt på at etablere klare retningslinjer og aftaler om, hvem der har ansvaret for at levere hvilke data, og at dataene er pålidelige og præcise.”

Støtter op om klimakravene

Hos GINNERUPARKITEKTER bakker man op om klimakrav i bygningsreglementet og ser dem også gerne skærpet, fordi de mener, at branchen sagtens kan opnå større CO2-reduktioner og herved nedbringe klodens klimabudget. Men der er også faldgruber:

"Jeg synes overordnet, at klimakravene i bygningsreglementet er en god idé og nødvendigt," siger Mikkel Asbjørn Pedersen. "Men som det er nu, så er let at overholde kravene, og derved kan det mere blive en bureaukratisk øvelse end noget, der reelt reducerer klimapåvirkningen. Alligevel ser jeg det som en god og spæd start for et nyt sæt vigtige spilleregler. Især fordi vi oplever, at det vil påvirke producenterne i positiv regning, da der er skabt incitamenter til at udvikle mere klimavenlige produkter og løsninger," slutter han.