Case

Tømmerup Haveby (casenr.: RH–04)

Del:


Tømmerup Haveby er et rækkehus bestående af to 2-plans rækkehuse opført i 2022 med en samlet klimapåvirkning på 7,55 kg CO2-ækv./m2 pr. år.

Bebyggelsen består af to-plans rækkehuse med egen forhave og privat terrasse. Hvert rækkehus har skur og egen parkeringsplads. Ydervæggene består af en opmuret teglfacade og en bagmur i porebeton. Rækkehusene har saddeltag med røde tagsten og papiruldsisolering. Opvarmning foregår ved gulvvarme, og byggeriet tilsluttes fjernvarme.

Mængdeudtræk fra projektets BIM-modeller er leveret af projektets arkitekter og ingeniører og danner grundlag for LCA-beregningen. Driftsenergi er baseret på energirammeberegninger, leveret af projektets ingeniører. For at kunne opfylde energirammens krav, indsættes der solcellepaneler på byggeriets tag.

Beregningerne i livscyklusvurderingen er primært baseret på generiske data. Hertil er der også gjort brug af branchespecifikke datasæt fra EPD Danmark. Der er brugt EPDer for de produkter, der allerede er kendte. Fx anvendes der Ytong porebetonblokke, som har en EPD.

Miljødata til LCA'en er fra Ökobau.dat 2020 II og fra EPD’er (Miljøvaredeklarationer).

Se CO2-ækv. fordelt på faser og bygningsdele nedenfor, hent LCA-filer og tegninger, og se bygningsspecifikationer. 


Bygningens klimapåvirkninger fordelt på livscyklusfaser


Bygningsdelenes klimapåvirkninger fordelt på livscyklusfaser


Download LCA-filer

Her kan du til inspiration og læring downloade LCA-filer for byggeriet Tømmerup Haveby. Du får LCAbyg-filen, et mængdeskema for materialer og de anvendte EPD'er i det omfang, der har været anvendt EPD’er til LCA’en.

LCA-filer for Tømmerup Haveby RH 04

Download tegninger

Her kan du downloade plantegning, facadetegning og principsnit for Tømmerup Haveby. 

Tegninger for Tømmerup Haveby RH 04


Fakta

 
Anvendelse Rækkehus
Adresse Tornholms Ager 2
Opført 2022
Bygherre NREP/CASA
Rådgivere Sweco, Arne Elkjær
Udførende CASA

 


Bygningsdata

 
Etageareal 5.027 m2
Opvarmet areal 5.027 m2
Etager over jord 2
Kælderetager 0
Certificeringer DGNB 2020 Guld
Konsekvensklasse Konsekvensklasse 2
Brandklasse Brandklasse 2
Ventilationsprincip Decentral, en unit pr. bolig
Primær energikilde Fjernvarme
Sekundær energikilde Ingen

Bemærk, at brug af cases og casebiblioteket er på eget ansvar. VCBK, deltagerne i konsortiet bag VCBK og leverandørerne af cases påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl og/eller mangler i casebiblioteket. Dermed påtager VCBK, deltagerne i konsortiet bag Videncenteret og leverandørerne af cases sig heller intet ansvar for eventuelle direkte eller indirekte tab, der måtte opstå som følge af dispositioner på baggrund af anvendelse af casebiblioteket. Læs fuld ansvarsfraskrivelse her.