Case

Pakhusene (casenr.: KT–05)

Del:


Pakhusene er et markant erhvervsbyggeri i Aarhus på lidt over 10.000 m2, der tilbyder virksomheder et socialt kontormiljø i aktive rammer. Det er opført fra 2015-2017 med en klimabelastning på 11,33 kg CO2-ækv./m2 år.

Pakhusene er en kontorbygning bestående af 10 etager over jorden. I LCA’en for dette byggeri er mængderne i LCAbyg baseret på oplysninger fra BIM-modeller, energirammenotat, tegninger og beskrivelser. Hovedparten af mængderne stammer fra mængdeudtræk fra BIM (ARK-, KON- og HVAC-modeller), hvor der er konstrueret mængdeskemaer for de forskellige bygningsdele. Denne tilgang er forbundet med en vis usikkerhed i forhold til modelleringsfejl, som kan resultere i forkerte mængder.

De valgte byggevarer i LCAbyg tager primært udgangspunkt i de beskrevne materialer i normalkonstruktionerne samt beskrivelser og notater.

I projektet er der ikke benyttet EPD’er i forbindelse med LCA-beregningen, hvilket betyder, at alle byggevarer er generiske. Det bør forventes, at det samlede CO2-aftryk for bygningen stiger ved brug af branche EPD’er.

Bygningen deler en fælles P-kælder med nabobygningerne, men arealer og mængder fra P-kælderen er ikke medtaget i beregningen

Miljødata til LCA'en er fra Ökobau.dat 2020 II.

Se CO2-ækv. fordelt på faser og bygningsdele nedenfor, hent LCA-filer og tegninger, og se bygningsspecifikationer. 

 


Bygningens klimapåvirkninger fordelt på livscyklusfaser


Bygningsdelenes klimapåvirkninger fordelt på livscyklusfaser


Download LCA-filer

Her kan du til inspiration og læring downloade LCA-filer for byggeriet Pakhusene. Du får LCAbyg-filen, et mængdeskema for materialer og de anvendte EPD'er i det omfang, der har været anvendt EPD’er til LCA’en.

LCA-filer for Pakhusene KT 05

Download tegninger

Her kan du downloade plantegning, facadetegning og principsnit for Pakhusene. 

Tegninger for Pakhusene KT 05


Fakta

 
Anvendelse Kontorybygning
Adresse Mariane Thomsens Gade 1c, 8000 Aarhus
Opført 2015-2017
Bygherre PFA
Rådgivere MOE (ingeniør), AART (arkitekt)
Udførende Kaj Ove Madsen

Bygningsdata

 
Etageareal 10.074 m2
Opvarmet areal 9.670 m2
Etager over jord 10
Kælderetager 1
Certificeringer DGNB 2016 kontor
Konsekvensklasse Konsekvensklasse 3
Brandklasse Brandklasse 3
Ventilationsprincip Central mekanisk ventilation
Primær energikilde Fjernvarme
Sekundær energikilde Solceller

Bemærk, at brug af cases og casebiblioteket er på eget ansvar. VCBK, deltagerne i konsortiet bag VCBK og leverandørerne af cases påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl og/eller mangler i casebiblioteket. Dermed påtager VCBK, deltagerne i konsortiet bag Videncenteret og leverandørerne af cases sig heller intet ansvar for eventuelle direkte eller indirekte tab, der måtte opstå som følge af dispositioner på baggrund af anvendelse af casebiblioteket. Læs fuld ansvarsfraskrivelse her.