Del:

Her får du en oversigt over forskellige typer af LCA-værktøjer, der kan være relevante for dig i forbindelse med at dokumentere nybyggeris klimapåvirkninger. 

Bemærk, at VCBK har ikke foretaget en verifikation af værktøjerne. Oplysningerne i oversigten stammer fra offentligt tilgængeligt materiale og/eller oplysninger fra udbyderne af værktøjerne. Oversigten er udarbejdet i foråret 2023 og vil løbende blive opdateret.  

Navn, udgiver og lanceringsdato Type og integration med andre værktøjer Primære formål Tilpasset klimakravene i bygningsreglementet

DesignLCA

GRAPHISOFT Center Danmark,

Version 4.0 lanceret august 2023.

Værktøjet er gratis at benytte.

BIM-integration (Archicad). Hele beregningen foregår direkte i BIM-programmet.

Mulighed for import af modeller fra andre programmer (fx Revit, Sketchup eller Rhino) via IFC-filer.

LCA-beregning foretages direkte i BIM-værktøjet. Eksport af LCA-beregningen som PDF eller Excel.

Målrettet LCA på bygningsniveau (kun for klimapåvirkninger).

Værktøjet er særligt rettet mod designfasen (både skitsering og projektering), men kan også beregne CO2 for energiforbruget til bygningsdriften (B6) uden behov for Be18.

Kan også anvendes til at udarbejde den endelige dokumentation i forhold til ibrugtagningstilladelsen.

Indeholder de påkrævede LCA-moduler.

Indeholder et bredt udvalg (94 stk.) af materialer, hvortil der er tilknyttet generiske data fra bilag 2, tabel 7 samt levetidstabellen fra BUILD.

Indeholder også et bygningsdelskatalog. CO2-data for dette er baseret på data i bygningsreglementets bilag 2, tabel 7.

Herudover kan man selv oprette nye materialer og tilknytte CO2-data, fx fra produktspecifikke EPD’er. Mulighed for at medtage det maksimalt tilladte energi-tilskud fra solceller uden at definere mængden af solceller, effekt, placering, mv.  

EG Sigma

EG Construction. Lanceret 1. marts 2023

Værktøjet kræver betaling.

Integreret modul (app) i EG Sigma

LCA-beregningen foretages direkte i værktøjet. Det er desuden muligt at importere fra eller eksportere til LCAbyg.

Kan beregne et byggeris klimapåvirkninger.

Anvendes af entreprenører og rådgivere i forbindelse med tilbud og kalkulation.

Indeholder de påkrævede LCA-moduler. Yderligere kan A4, A5 og B2 indgå i beregningen.

Generiske data fra bygningsreglementets bilag 2, tabel 7, er inkluderet.

EPD’er kan importeres fra ECO Platform og ÖKOBAUDAT. Desuden kan brugere dele information om, hvilke alternative data, de anvender.

EG SmartKalk

EG A/S. Lanceret 20. april 2023.

Værktøjet kræver betaling.

Integreret modul til SmartKalk

LCA-beregningen foretages direkte i værktøjet.

Kan beregne et byggeris klimapåvirkninger.

Anvendes af håndværkere i forbindelse med tilbud og kalkulation.

Indeholder følgende LCA-moduler: A1-A3, B4, C3-C4 og D.

Generiske data fra bilag 2, tabel 7 er inkluderet.

EPD’er kan importeres fra ECO Platform og ÖKOBAUDAT. Desuden kan brugere dele information om, hvilke alternative data, de anvender.

GaBi
Sphera. Lanceret i 1992.

Værktøjet kræver betaling.

Et af verdens førende LCA-værktøjer for eksperter. Kan anvendes til miljøvurdering af enkelte processer og produkter og er ikke begrænset til byggeri. Universelt LCA-værktøj til eksperter, som bl.a. anvendes i udarbejdelse af EPDer. Nej

Koten LCA-værktøj

Koten.

Beta-version fra januar 2023 er under testning.

Værktøjet er gratis at benytte.

BIM-integration (Revit).

LCA-beregningen foretages i LCAbyg. Overslag kan laves i Revit.

Målrettet LCA på bygningsniveau (kun klimapåvirkninger).

Værktøjet er særligt rettet mod designfasen.

De væsentligste bygningsdele kan eksporteres fra Revit til LCA-værktøjet, men afløb, stern, tagrender, m.m. skal man pt. selv hente mængder for.

Generiske data fra bygningsreglementets bilag 2, tabel 7, er inkluderet.

Endnu kan man ikke anvende eller indtaste data fra EPD’er. 

De påkrævede LCA-moduler indgår. Beregningen er mest præcis, hvis selve LCA-beregningen foretages i LCAbyg.

LCAbyg 2023

BUILD, Aalborg Universitet.

Nuværende version udgivet 23. november 2023.

Første version af værktøjet lanceret i 2015.

Værktøjet er gratis at benytte.

LCA-værktøj til beregning af et byggeris miljøpåvirkninger.

Import/eksport mængder fra csv/excel filer.

LCAbyg JSON + Web API v1.0 til 3rd. parts integration.

Målrettet LCA på bygningsniveau til dokumentation til lovgivning og certificeringer.

Mulighed for at reducere klimapåvirkning fra materialer via scenarie funktion og analysegrafer.
Ja

LCAcollect

Molio, Rådet for Bæredygtigt byggeri.

Lanceret 1. marts 2023.

Værktøjet er gratis at benytte indtil udgangen af 2023. Fra 1. januar 2024 vil de første to projekter være gratis, hvorefter en betalingsmodel træder i kraft.

Selvstændig webbaseret platform til LCI

Selve LCA-beregningen foretages i LCAbyg eller andet LCA-værktøj.

Standardisering af indsamling af data og dokumentation til at udføre LCA på tværs af projekter og uafhængigt af LCA-værktøj til beregning. Muliggør kommunikation og uddelegering af opgaver på tværs af projektets parter.

 

LCAlive

BUILD, Aalborg Universitet.

Nuværende version udgivet 1. november 2023.

Værktøjet er gratis at benytte.

Et online værktøj til indledende LCA.

Kan eksportere LCA-projekt til LCAbyg.

”Live”-resultatvisning mens man modellerer sin bygningsmodel.

Værktøjet er på dansk og engelsk.

Kan bruges i de tidlige designfaser og inspirere til løsninger med et lavere klimaaftryk.

Er udviklet med henblik på at være tilgængelig for en bred brugergruppe, herunder arkitekter, designere, håndværkere og bygherrer.

Dokumentation af LCA skal udføres i LCAbyg. 

NBS Nordic

Byggefakta A/S.

Lanceret primo 2023.

Værktøjet er gratis at benytte.

Integreret modul i NBS Nordic.

LCA-modulet kan beregne et byggeris  klimapåvirkninger baseret på de bygningsdele og mængder, som findes i projektet.

Bygningsdele, mængder og relationer til LCA-konstruktioner kan eksporteres til LCAbyg via JSON-formatet.

 

Strukturering og sammenhæng af udbuds- og projektmateriale med moduler til at styre bygningsdele samt udarbejde beskrivelser, tilbudslister og LCA-beregning. 

Indeholder de påkrævede LCA-moduler.

Resultatet for bygningens klimapåvirkning er som udgangspunkt næsten altid højere i NBS Nordic end i LCAbyg, da man i NBS Nordic arbejder på konstruktionsniveau og ikke anvender de samme levetider som i LCAbyg. 

LCA-beregningen tager udgangspunkt i de bygningsdele, som brugerne selv opretter for det aktuelle projekt. Mængderne kan være manuelle eller komme direkte fra en eller flere Revit-modeller.

Værktøjet indeholder ikke data fra bygningsreglementets bilag 2, tabel 7, men brugerne har mulighed for selv at lægge de data, de har behov for, ind i deres eget bibliotek.

EPD’er kan indtastes eller hentes automatisk fra ECO-platform.

NTI CONNECT Parts LCA 

NTI A/S. Udgivet februar 2023

Værktøjet indgår i NTI CONNECT Parts, som kræver en licens at anvende.

BIM-integration mellem Revit og LCAbyg

Bygningsdelsdata overføres via JSON til LCAbyg. Selve LCA-beregningen foretages i LCAbyg

Understøtter brugerdefinerede konstruktioner, inkl. byggevarer og faser som kan forberedes i LCAbyg, eksporteres til og anvendes i NTI CONNECT og efterfølgende importeres i LCAbyg.

Sikre bedre samarbejde omkring BIM-data-designer og specialist

Eliminere manuel flytning af data.

Gør brug af indholdet i JSON-data fra LCAbygs generiske data.

NullCarbon

NullCarbon.

Lanceret december 2022.

Værktøjet kræver betaling.

LCA-værktøj til at beregne byggeriers klimapåvirkninger.

Database/bibliotek over materialer og EPD’er.

LCA-beregningen foretages direkte i værktøjet.

 

Målrettet LCA på bygningsniveau (kun klimapåvirkninger).

Værktøjet er målrettet håndværkersvirksomheder og SMV’er, der skal have udført en LCA, men ikke har midler eller kompetencer til selv at gøre det.

Man kan som bruger ikke selv lave LCA-beregningen, den udføres af virksomheden NullCarbon. Man registrerer sig på nullcarbon.dk og bliver derefter kontaktet og ledt igennem processen.

Værktøjet er tilpasset kravene i BR18, og de deri angivne LCA-moduler er inkluderet.

Til brug for andet end efterlevelse af klimakravene kan flere LCA-moduler til- og fravælges.

Bygningsdele (bilag 2, tabel 6) og generiske data (bilag 2, tabel 7) er indbygget. 

EPD-data er tilgængelige i databasen via integration med alle større europæiske platforme for EPD’er. Skulle specifikke EPD’er ikke være tilgængelige, kan disse importeres.

One Click LCA

One Click LCA Ltd.

Værktøjet kræver betaling.

LCA-værktøj til at beregne byggeriers klimapåvirkninger.

Kan integreres med mere end 16 BIM-softwares, fx Revit, Rhino Archicad og Solibri. 

LCA-beregningen foretages i BIM-værktøjer eller cloudbaserede værktøjer.

 

LCA på bygnings-, intrastruktur, og produktniveau.

Værktøjet er tilpasset kravene i BR18, og de påkrævede LCA-moduler og nødvendige EPD-data og generiske data er inkluderet.

Værktøjet indeholder EPD’er og generiske data fra hele verden i maskinlæsbart format. Denne database opdateres ugentligt. Egne miljødata kan desuden indtastes.

OpenLCA

GreenDelta.

Nyeste version blev lanceret i 2022. Udviklingen af openLCA startede i 2006.

Værktøjet er gratis at benytte.

 

Open source LCA-værktøj, dvs. kildekoden til softwaren er tilgængelig for alle.

LCA-beregningen foretages direkte i værktøjet.

 

Målrettet LCA på produktniveau.

 

Real-Time LCA

Gaiup ApS.

Betaversion lanceret den 25. januar 2023.

Version 1 lanceret i april 2023 med løbende opgraderinger.

Værktøjet kræver betaling.

BIM-integration (Revit), import via Excel eller direkte indtastning af anvendte materialer og mængder.

Mulighed for fuldt automatiserede LCA-beregninger ved start og undervejs i et projekt.

Version 1.0 understøtter Revit – flere platforme følger.

LCA-beregningen foretages direkte i værktøjet.

Mulighed for at søge,   oprette og dele sammensatte bygningsdele i konstruktionsbiblioteket til anvendelse i beregninger i de helt tidlige faser mm. 

Målrettet LCA på bygningsniveau (kun for  klimapåvirkninger).

 

Værktøjet indeholder – udover data fra bygningsreglementets bilag 2, tabel 7 – data fra følgende: ÖKOBAUDAT, EBU, EPD Danmark og EPD Norge, og udvides løbende med data fra andre programoperatører. Dertil er der mulighed for selv at indtaste EPD’er.

Desuden giver værktøjet mulighed for at vælge flere moduler end dem, der er lovpligtige i henhold til BR18, såfremt klimaberegningen skal bruges til andet end dokumentation af klimakravene.

SimaPro

PRé Sustainability.

Lanceret omkring 1990.

Værktøjet kræver betaling.

Universelt LCA-værktøj til LCA-eksperter. I byggeri anvendes værktøjet hovedsageligt til at udarbejde EPD'er.

Udover selve LCA-softwaren indeholder SimaPro en række forskellige databaser med miljødata – blandt andet ecoinvent. 

LCA-beregningen foretages direkte i værktøjet.

Universelt LCA-værktøj til LCA-eksperter bl.a. til at udarbejde EPD'er.