Case

Sophushaven (casenr.: EB–05)

Del:


Boligbyggeriet Boligfællesskabet Sophushaven består af seks blokke, som er bygget op omkring en agorahave, som er et overdækket mødested blandt boligerne. Det har en klimapåvirkning på 6,25 kg CO2-ækv./m2 pr. år.

Hver boligtype er bygget som moduler hos en modulproducent, og projektet rummer i alt to boligtyper – type A og B, som er 3-værelses lejligheder og type C, som er 2-værelses lejligheder. LCA-beregningen er derfor udført for de forskellige boligtyper og samlet i én LCA til sidst. Mængderne til LCA-beregningen stammer derfor dels fra boksmodulproducenten dels fra egne opmålinger fra tegningsmateriale. Sidstnævnte gælder primært udeområde/atrium samt installationer (vand, varme, el- og mekaniske anlæg, afløb og ventilation).

Badeværelser består af præfabrikerede toiletkabiner, som bliver transporteret i modulerne direkte til byggepladsen. Badekabinerne er derfor også manuelt opmålt. 

Det er også udført LCA-beregning separat for fællesrummet/lånelejlighed samt for udeområdet. LCA-beregningen for udeområdet inkluderer værksted, atriumtag, altan og svalegang, trapper, elevator, fundament og solceller, altså alt det som tilhører atriummet. Specielt solcellerne har en stor påvirkning på LCA-beregningen.

Beregningen af drift er kun udført for boligerne og fælleshuset – ikke for udeområdet som er uopvarmet.

Derefter er alle resultater fra de enkelte beregninger lagt sammen til en samlet beregning for hele Sophushaven.  

Miljødata til LCA'en er fra Ökobau.dat 2020 II og EPD’er (Miljøvaredeklarationer). Se CO2-ækv. fordelt på faser og bygningsdele nedenfor, hent LCA-filer og tegninger, og se bygningsspecifikationer. 

Miljødata til LCA'en er fra Ökobau.dat 2020 II og EPD’er (Miljøvaredeklarationer). Se CO2-ækv. fordelt på faser og bygningsdele nedenfor, hent LCA-filer og tegninger, og se bygningsspecifikationer. Beregninger er lavet i LCAbyg 5.

 


Bygningens klimapåvirkninger fordelt på livscyklusfaser


Bygningsdelenes klimapåvirkninger fordelt på livscyklusfaser


Download LCA-filer

Her kan du til inspiration og læring downloade LCA filer for byggeriet Sophushaven. Du får LCAbyg-filen, et mængdeskema for materialer og de anvendte EPD'er i det omfang, der har været anvendt EPD’er til LCA’en.

LCA-filer for Sophushaven EB 05

Download tegninger

Her kan du downloade plantegning, facadetegning og principsnit for Sophushaven. 

Tegninger for Sophushaven EB 05


Fakta

 
Anvendelse Etageboliger
Adresse Slagelse
Opført 2023
Bygherre Tetris A/S
Rådgivere Trine Schneider, MOE, Sweco Danmark A/S
Udførende Rasmus Friis A/S

Bygningsdata

 
Etageareal 4.809 m2
Opvarmet areal 4.422 m2
Etager over jord 3
Kælderetager 0
Certificeringer DGNB 2016
Konsekvensklasse CC2
Brandklasse Brandklasse 3
Ventilationsprincip Decentral ventilation, ét unit pr. bolig
Primær energikilde Vølund kombinationsvarmepumpe til opvarmning af indblæsningsluft og brugsvand
Sekundær energikilde El-radiator, el-gulvvarme i badeværelse (til back-up)

 


Bemærk, at brug af cases og casebiblioteket er på eget ansvar. VCBK, deltagerne i konsortiet bag VCBK og leverandørerne af cases påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl og/eller mangler i casebiblioteket. Dermed påtager VCBK, deltagerne i konsortiet bag Videncenteret og leverandørerne af cases sig heller intet ansvar for eventuelle direkte eller indirekte tab, der måtte opstå som følge af dispositioner på baggrund af anvendelse af casebiblioteket. Læs fuld ansvarsfraskrivelse her.