Case

Markhaven (casenr.: RH–02)

Del:


Boligbyggeriet Markhaven blev opført i 2021-2022 og har en klimapåvirkning på 8,70 kg CO2-ækv./m2 pr. år.

Markhaven består af 57 boliger i form af rækkehuse. Boligerne er fordelt på 13 blokke bestående af 2-6 boligenheder pr. blok. LCA'en er beregnet for hele bebyggelsen samlet, hvilket betyder, at behovet for varme og el er beregnet som en vægtet ydelse fordelt på alle blokke. Fælleshuset er ikke medtaget i beregningen.

Boligerne opføres på traditionel betonfundering med et støbt terrændæk af beton. Ydervægge består af præfabrikerede træelementer med facadebeklædning af træ. Tagkonstruktionen er opbygget med træspær, der er isoleret med mineraluld. Belægningen på taget er betontagsten.

Fokus i projektet har været at skabe:

  • Skabe gode gennemlyste bygninger
  • Skabe moderne og bæredygtige rammer om familie/seniorliv
  • Indarbejde bæredygtige tiltag inden for den økonomiske ramme
  • Opnå en DGNB-Sølv certificering
  • Skabe gode varierende og attraktive udearealer med biodiversitet og et naturligt udtryk

Miljødata til LCA'en er fra Ökobau.dat 2020 II og fra EPD’er (Miljøvaredeklarationer). Se CO2-ækv. fordelt på faser og bygningsdele nedenfor, hent LCA-filer og tegninger, og se bygningsspecifikationer. 


Bygningens klimapåvirkninger fordelt på livscyklusfaser


Bygningsdelenes klimapåvirkninger fordelt på livscyklusfaser


Download LCA-filer

Her kan du til inspiration og læring downloade LCA-filer for byggeriet Markhaven. Du får LCAbyg-filen, et mængdeskema for materialer og de anvendte EPD'er i det omfang, der har været anvendt EPD’er til LCA’en.

LCA-filer for Markhaven RH 02

Download tegninger

Her kan du downloade plantegning, facadetegning og principsnit for Markhaven. 

Tegninger for Markhaven RH 02


Fakta

 
Anvendelse Alment boligbyggeri
Adresse Kartoffelhaven 2-116, 5320 Agedrup
Opført 2021-2022
Bygherre Civica
Rådgivere Rambøll Danmark A/S & TKT Arkitekter ApS
Udførende Manage and Build A/S

Bygningsdata

 
Etageareal 4.996,2 m2
Opvarmet areal 4.996,2 m2
Etager over jord 1
Kælderetager 0
Certificeringer DGNB
Konsekvensklasse Konsekvensklasse 2
Brandklasse Brandklasse 2
Ventilationsprincip Decentral balanceret mekanisk ventilation
Primær energikilde Fjernvarme
Sekundær energikilde Solceller

Bemærk, at brug af cases og casebiblioteket er på eget ansvar. VCBK, deltagerne i konsortiet bag VCBK og leverandørerne af cases påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl og/eller mangler i casebiblioteket. Dermed påtager VCBK, deltagerne i konsortiet bag Videncenteret og leverandørerne af cases sig heller intet ansvar for eventuelle direkte eller indirekte tab, der måtte opstå som følge af dispositioner på baggrund af anvendelse af casebiblioteket. Læs fuld ansvarsfraskrivelse her.