Tidsplan

Sidst opdateret: 03. januar 2023

Del:

Klimakravene i bygningsreglementet fra januar 2023 er indført efter en høring om de nye bestemmelser både i Danmark og i EU. 

Klimakravene til nybyggeri er i kraft i bygningsreglementet nu – fra 1. januar 2023.

Der er krav om at dokumentere klimabelastningen fra nybyggeri, og for nybyggeri over 1.000 m2 er der en første grænseværdi fra 1. januar 2023 på 12,0 kg CO2-ækv. pr. m2 pr. år.

Kravene gælder for det nybyggeri, der i dag også er omfattet af kravene om at overholde energirammen. Dvs. kravet gælder for bygninger, der er opvarmede til 5 °C eller mere med få undtagelser.

De grænseværdier, som træder i kraft efter 2023, er endnu ikke fastsat. Den grænseværdi, som vil gælde fra 2025, fastsættes i slutningen af 2023; den grænseværdi, som vil gælde fra 2027, fastsættes i slutningen af 2025; og endelig fastsættes den grænseværdi, som vil gælde fra 2029, i slutningen af 2027.

Læs mere på Bolig- og Planstyrelsens hjemmeside.