Ansvarsfraskrivelse for VCBK's casebibliotek

Sidst opdateret: 28. november 2022

Del:

Brug af cases og casebiblioteket er på eget ansvar.

Videncenter om Bygningers Klimapåvirkninger (VCBK), deltagerne i konsortiet bag Videncenteret og leverandørerne af cases (herefter samlet ”Caseformidler”) påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl og/eller mangler i en case eller i casebiblioteket.

Caseformidler forbeholder sig ret til at revidere og/eller opdatere casene og/eller casebiblioteket, når Caseformidler finder det nødvendigt, når som helst og uden forudgående varsel.

Caseformidler er endvidere berettiget til at foretage ændringer i funktionaliteten af casene og/eller casebiblioteket, herunder fjerne og/eller ændre funktioner, som Caseformidler finder nødvendigt for generelt at kunne levere den bedst mulige oplevelse for brugeren. Det er til enhver tid Caseformidler, der afgør, hvilke funktionaliteter der lever op til dette krav. Caseformidler er endvidere berettiget til at tilbagekalde eller begrænse adgangen til casebiblioteket, når som helst og uden forudgående varsel.

Caseformidler påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte tab eller følgeskader opstået i forbindelse med anvendelsen af casene og/eller casebiblioteket, herunder driftstab, tab af forventet profit, tab og/eller retablering af data, tab af goodwill samt andre former for følgeskade. Herudover er Caseformidler ikke ansvarlig for fejl ved brugerens rådgivning, internt eller til tredjepart, der skyldes fejl eller mangler ved casene og/eller casebiblioteket. Dermed påtager Caseformidler sig heller intet ansvar for eventuelle, direkte og/eller indirekte, tab, der måtte opstå som følge af dispositioner på baggrund af casene.

Caseformidler er ikke ansvarlig for tab opstået som følge af, at brugeren ikke har haft mulighed for at anvende casene og/eller casebiblioteket, uanset årsagen hertil og uanset om Caseformidler forud har været adviseret om muligheden for, at et sådant tab kunne indtræde. Caseformidler fraskriver sig herudover ethvert ansvar for tekniske fejl i casebiblioteket, herunder nedbrud af eller manglende adgang til casebiblioteket og beskadigelse af data som følge af kommunikationsproblemer i de tekniske systemer, svigt i strømforsyning eller telekommunikationssystemer.

Caseformidler fraskriver sig ethvert ansvar for tab eller skade, direkte eller indirekte, som kan henføres til brugerens egen opkobling til Caseformidlers service, herunder manglende opkobling, systemnedbrud m.v. Tilsvarende gælder i forhold til brugerens øvrige IT-udstyr, browser, programmel m.v.

Endvidere fraskriver Caseformidler sig ansvar for tredjemands uberettigede adgang (hacking) via casebiblioteket til brugerens eller andres data. Derudover fraskriver Caseformidler sig ansvar for virus, som måtte være pådraget brugeres computerudstyr som følge af browsing, download eller lignende transaktioner i forbindelse med brug af casebiblioteket.

Casene i dette casebibliotek på denne hjemmeside er frit tilgængelige - dog skal der angives VCBK som kilde ved brug af informationer og dokumenter til videreformidling, undervisning o.l. Tilladelsen til at bruge disse informationer og dokumenter omfatter ikke anvendelse af VCBK’s eller nogen af Caseformidlers logo, design og layout.