Del:

Nu er høringen om de nye klimakrav afsluttet. Der kom 40 høringssvar, og du kan læse høringsnotatet fra Bolig- og Planstyrelsen på høringsportalen.

Bolig- og Planstyrelsen har på baggrund af høringssvarene foreslået visse ændringer af bestemmelsen samt de tilknyttede tabeller om bygningsdele, datagrundlag og emissionsfaktorer. De samlede foreslåede ændringer kan ses i høringsnotatet.

Før de endelige krav kan offentliggøres og træde i kraft skal bestemmelserne notificeres til EU. Denne proces inkl. Bolig- og Planstyrelsens svar til evt. spørgsmål fra EU forventes at være overstået medio oktober 2022.

Den endelige bekendtgørelse, der tilføjer klimakravene til Bygningsreglementet, forventes offentliggjort primo december 2022. Kravene træder i kraft 1. januar 2023. Læs om kravene her.

I de kommende måneder arbejder Bolig- og Planstyrelsen på en vejledning, der skal uddybe bestemmelserne om klimakravene. Den forventes at være klar i december.