Del:

Den 12. september fra 14.00-15.30 holder Bolig- og Planstyrelsen webinar om arbejdet med at beskrive de særlige bygningsforhold, som visse bygningstyper – fx laboratorier, sportshaller og industribygninger – er omfattet af, og som giver et berettiget behov for højere CO2-udledning.

Skriv til info@ByggeriOgKlima.dk, så videresender vi Outlook indkaldelsen til dig.