Del:

BUILD har netop udgivet tre nye rapporter som baggrundsmateriale for forhandlingerne om kommende grænseværdier for bygningers klimapåvirkning og udvikling og afgrænsning af den LCA metode, som benyttes.

  • Klimapåvirkning fra nybyggeri - Analytisk grundlag til fastlæggelse af ny LCA baseret grænseværdi for bygningers klimapåvirkning fra 2025. Find den her.
  • Ressourceforbrug på byggepladsen: Klimapåvirkning af bygningers udførelsesfase. Find den her.
  • Analysis of new modules in connection with calculation of the climate impact of buildings. Find den her.