Nyhed

Del:

For at understøtte klimakravene, der indføres i bygningsreglementet fra 2023, åbnedes der d. 1/1-22 for en pulje på 15 mio. kr.. Det betyder, at producenter og brancheorganisationer efter først-til-mølle princippet kan søge tilskud til at få udviklet EPD’er – Environmental Product Declarations, eller miljøvaredeklarationer. 

Puljen er lavet, fordi kravet om at lave en klimaberegning kræver gode data. Klimakravene forventes derfor at øge efterspørgslen efter EPD'er. 

Hvad dækkes?

Puljen giver mulighed for at få dækket op til 50% af udgifterne til udarbejdelsen af EPD'er. 

Der kan søges om max. to produktspecifikke EPD’er pr. producent/virksomhed. Der er sat en grænsen på to for at puljen kan gavne så mange forskellige producenter og produkter som muligt. Yderligere vil der være en maksimal støtte på 150.000 kroner pr. produktspecifik EPD.

En branche kan søge for flere datasæt af branche EPD’er. Der vil være en maksimal støtte på 350.000 kroner pr. brancheorganisation. 

 

Hvad er en EPD?

En EPD (Environmental Product Declaration), dvs. en miljøvaredeklaration, er en frivillig dokumentation af byggevarers miljømæssige påvirkninger og ressourceforbrug og udvikles efter anerkendte europæiske og internationale standarder.

EPD’er til brug i dokumentation af klimakravene i bygningsreglementet skal leve op til EN 15804 og tilhørende Product Calculation Rules (PCR) og skal være tredjeparts-verificeret. EPD’er giver bygherren og rådgiveren et godt og specifikt datagrundlag til klimaberegningen. Det er dog ikke et kvalitetsstempel eller en klimamæssig blåstempling; et produkt kan godt have høj klimabelastning, selvom det har en EPD. EPD’en betyder blot, at producenten har deklareret klimabelastning. 

Læs mere på EPD Danmarks hjemmeside