Del:

Nu er den politiske aftale om skærpelser af klimakravene til nybyggeri landet. De væsentligste ændringer fra 1. juli 2025: 

  • CO2-grænseværdien strammes og differentieres på baggrund af bygningstype. Fx for etage- og kontorbygninger bliver grænseværdien 7,5 CO2-ækv./m²/år mod 12,0 i dag

  • Omfanget af nybyggeri, der er omfattet af klimakravene, udvides, herunder vil ferieboliger og uopvarmede bygninger over 50 m², såsom P-huse og lagerbygninger, blive omfattet, samt tilbygninger (for enfamiliehuse o.l. dog kun hvis de er på over 250 m²)

  • Byggeprocessen (A4 og A5) bliver også omfattet af en CO2-grænseværdi. Det bliver en selvstændig CO2-grænseværdi på 1,5 kg CO2-ækv./m²/år

  • Der er også fastsat endnu strammere grænseværdier gældende fra 2027 og 2029

De skærpede klimakrav

Læs pressemeddelelsen fra Social-, Bolig- og Ældreministeriet og den fulde aftale 

Gå til ministeriets hjemmeside