Del:

Der er nu åbent for tilmelding til VCBK's regionale netværksmøder i november. Vær med og bliv klar til at beregne CO2-udledning fra nybyggeri.

Videncenter om Bygningers Klimapåvirkninger inviterer i fire byer til viden- og erfaringsudveksling for byggeriets parter om de nye klimakrav, der træder i kraft i bygningsreglementet fra 1. januar 2023.

Kravene betyder, at bygherrer for nybyggeri skal dokumentere klimapåvirkninger med en LCA-beregning for at få ibrugtagningstilladelse. For bygninger over 1.000 m2 gælder der desuden fra 1. januar 2023 en grænseværdi på 12,0 kg CO2-ækv. pr. m2 pr. år.

Kom til møde, bliv klogere på klimakravene, og netværk med branchekolleger.

Temaet på andet møde bliver en hensigtsmæssig rollefordeling mellem byggeriets parter for at håndtere klimaberegningerne i et konkret byggeprojekt. Derudover vil du kunne høre om konkrete LCA-beregninger samt erfaringer og anbefalinger med LCA.
 
Du kan tilmelde dig allerede nu. Det endelige program og sted for mødet forventes offentliggjort seneste 1. oktober.