Foto: SWECO.

Del:

Der er godt nyt til dem, der er i tvivl om, hvordan man laver den klimaberegning, som bliver et krav for nybyggeri fra 1. januar 2023. Videncenter om Bygningers Klimapåvirkninger er med assistance fra en række rådgivende ingeniørvirksomheder med LCA-erfaring i gang med at indsamle cases, som hele byggebranchen får adgang til og kan bruge i arbejdet med klimaberegninger fra 1. januar 2023.

Det samlede casebibliotek udvikles løbende i 2022 og kommer til at indholde 20 byggeprojekter, der tidligere er udarbejdet en LCA for – fx i forbindelse med DGNB-certificering. Projekterne vil være fordelt på forskellige bygningstyper og vise, hvordan LCA-beregningen er lavet.

Indtil videre har følgende syv rådgivende ingeniørvirksomheder givet tilsagn om at levere data til casebiblioteket: Arkitema, Henning Larsen, MOE, Rambøll, SWECO, Søren Jensen og Årstiderne Arkitekter.

Fra VCBK ledes udviklingen af casebiblioteket af Kai Kanafani, forsker hos BUILD, og Lau Raffsøe, M.Sc., teknisk direktør i Green Building Council.

Følg med i VCBK’s nyhedsbrev og VCKB på LinkedIn eller Facebook.