Del:

Man kan opnå et lavere klimaaftryk ved at genbruge byggematerialer fremfor at købe nye. Men hvorfor er der ikke taget højde for det i klimakravenes udformning? Vi har spurgt leder af VCBK, Thilde Fruergaard Astrup.

Hvad siger du til den kritik, der har været rejst i nogle medier af, at man ikke kan få fordel af at genbruge og genanvende byggematerialer i forhold til klimakravene?

Først og fremmest vil jeg understrege, at det selvfølgelig ikke er fair, at man i reglerne, som de er i dag, ikke kan høste fordel i sin LCA-beregning af at genbruge byggematerialer. Udfordringen er imidlertid, at der i dag ikke findes et tilstrækkeligt datagrundlag for genbrugte materialer til, at der kan laves generiske data for dem.

Det er dog sådan, at hvis en producent, der klargør gamle materialer til at blive genbrugt, får lavet en miljøvaredeklaration (EPD), vil man kunne medregne fordelen.

Det er samtidig vigtigt at få sagt i debatten, at problematikken kun gør sig gældende for genbrug af byggevarer. Det skyldes, at genanvendte byggevarer typisk indgår som råmaterialer hos materialeproducenter på lige fod med andre råmaterialer. Fx genanvendt gips, der benyttes til at producere ny gips. Disse materialeproducenter kan ved at udarbejde miljøvaredeklarationer – EPD’er ­­– sikre, at den klimamæssige gevinst ved at benytte genanvendte materialer indgår i den opgjorte værdi for materialets klimabelastning.

Hvordan kan man løse udfordringen med at opgøre gevinsten ved genbrug?

Udfordringen er at sikre reel dokumentation for den klimamæssige fordel ved at benytte genbrugsmaterialer. Og dette datagrundlag findes ikke i dag.

Det er væsentligt for troværdigheden af den lovpligtige LCA-beregning, at der kun må bruges ensartede valide data og ikke alle mulige former for data, som ikke kan verificeres. De ensartede valide data, der kan bruges i dag, er enten de generiske data for de typer af byggematerialer, der fremgår af bilag 2, tabel 7, til bygningsreglementets klimakrav, eller gyldige EPD’er. 

Udfordringen i forhold til genbrugsmaterialer er forhåbentlig noget, der vil blive løst, og Social- og Boligstyrelsen er i gang med at undersøge muligheder for fremadrettet at kunne opgøre klimaaftrykket for genbrugsmaterialer. Indtil videre har BUILD på vegne af Social- og Boligstyrelsen analyseret fordele og ulemper ved forskellige tilgange til at håndtere generiske data for genbrugsprodukter til brug for kommende datasæt i bygningsreglementet.

Vi har forhåbentlig mere nyt at fortælle om dette senere i 2023.