Del:

Som aktør i byggebranchen har du nu chancen for at påvirke Social- og Boligstyrelsens frivillige standardformat til dokumentation af bygningers klimapåvirkning.

Klimakravene til nybyggeri i bygningsreglementet betyder, at bygherrer skal dokumentere klimapåvirkningen via en LCA-vurdering. Indtil nu har der manglet et standardformat til denne dokumentation, men nu har Social- og Boligstyrelsen præsenteret et forslag til et frivilligt standardformat. Det er nu i høring og åbent for kommentarer frem til d. 18. december 2023. Formatet, et excel-ark, vil være implementerbart i LCA-værktøjers eksportfunktion og frivilligt at anvende fra januar 2024.

Dit input er vigtigt for at sikre ensartet og struktureret dokumentation af LCA-vurderinger ved færdigmelding af byggeprojekter.

Sådan deltager du:

  • Kommenter inden 18. december 2023 kl. 10
  • Send dine kommentarer – læs mere her.