Del:

Social- og Boligstyrelsen afholder mandag d. 4. december kl. 10-11 et webinar om det kommende frivillige standardformat til LCA-dokumentation, som sendes til offentlig kommentering fra 4.-18. december 2023.

Formålet med standardformatet (Excel) til LCA-dokumentation er at fremme ensartet og struktureret dokumentation af LCA-beregninger ved færdigmelding af et byggeprojekt. Standardformatet er udarbejdet i samarbejde med Rådet for Bæredygtigt Byggeri og indeholder mulighed for at opgive mange flere oplysninger end dem, der er obligatorisk i BR18. Det gør vi bl.a. for at imødekomme kommende forskningsbehov og sikre, at formatet kan bruges til LCA-dokumentation i andre sammenhænge end myndighedsbehandling.

Dagsorden:

  • Introduktion til standardformatet til LCA-dokumentation v. Louise Meier Uldall og Niels Bruus Varming, Social- og Boligstyrelsen
  • Standardformatet ift. DGNB v. Lau Raffnsøe, Rådet for Bæredygtigt Byggeri
  • Mulighed for spørgsmål

Efter webinaret vil standardformatet være at finde på SBST’s hjemmeside til kommentering frem til d. 18. december kl. 10, hvor der er frist. Kommentarer sendes til loumei@sbst.dk  

Det nye standardformat bliver en del af vejledningen til §40 i bygningsreglementet fra primo 2024.

Teams-link

Mødet afholdes online på Teams.