Del:

Få en indflyvning til, hvorfor byggebranchen skal udvikles i en bæredygtigere retning, og hvordan klimakravene i Bygningsreglementet skal forstås. 

Videncenter om Bygningers Klimapåvirkninger (VCBK) indbyder bygherrer, projekterende, udførende entreprenører og håndværkere, materiale-/teknikleverandør, undervisere og byggesagsbehandler til informationsmøder om klimakravene for nybyggeri, der trådte i kraft 1. januar, og som er varslet strammet i løbet af de kommende år.

Du får en indflyvning til, hvorfor byggebranchen skal udvikles i en bæredygtigere retning, og hvordan klimakravene i Bygningsreglementet skal forstås. Bagefter kan du tale med en ekspert om de udviklede værktøjer til beregning og dokumentation af klimabelastningen, og en rådgiver viser, hvordan miljøaftrykket fra et byggeri kan reduceres ved hjælp af LCA-beregninger i designfase.

Der bliver afholdt infomøder i København, Aarhus og Vojens.