Rutineret

Er du rutineret i klimakravene, eller mangler du stadig at få LCA og grænseværdi under huden? Lad de 10 spørgsmål afgøre det!

1. Hvor mange nye bestemmelser for klimakravene bliver der i bygningsreglementet?
2. Hvornår bortfalder kvadratmeterkravet, så det ikke længere kun er byggerier over 1.000 m2, der skal overholde en grænseværdi for maksimal klimapåvirkning på 12,0 CO2-ækv./m 2 /år?
3. Skal et byggeri, der har fået byggetilladelse i 2022 og opføres i 2023 overholde klimakravene?
4. Hvad skal indregnes i den LCA (klimaberegning), man skal udføre for at overholde klimakravene?
5. Hvilken rolle spiller energirammen for klimakravene?
6. Gælder de nye klimakrav for tilbygninger?
7. Er Danmark alene om at indføre klimakrav i bygningsreglementet?
8. Gælder klimakravene for renovering og ombygning?
9. Hvad hedder det gratis regneprogram, som kan benyttes til at udføre klimaberegningen?
10. Hvilken myndighed i Danmark er ansvarlig for bygningsreglementet og dermed for at indføre klimakravene i bygningsreglementet?