Begynder

Grænseværdi, LCA og klimakrav – ved du egentlig, hvad det går ud på? Quiz med og lad os se, om du har styr på den vigtigste viden!

1. Hvornår træder klimakravene i bygningsreglementet i kraft?
2. Hvad går klimakravene ud på?
3. Hvad er den maksimale CO2-påvirkning, som større byggerier skal holde sig under (også kaldet grænseværdien)?
4. Hvem har ansvar for, at klimakravene bliver overholdt for et nybyggeri?
5. Hvad står bogstaverne LCA for?
6. Hvad kan bygningsejeren få udfordringer med, hvis klimakravene ikke er overholdt?
7. Hvilke typer af byggeri er omfattet af de nye klimakrav i bygningsreglementet?
8. Gælder de nye klimakrav også for parkeringshuse?
9. Hvilke informationer er nødvendige for at kunne udføre LCA-beregningen (klimaberegningen) for at efterleve klimakravene?
10. Hvem må udføre LCA-beregningen (klimaberegningen)?