Event

Del:

Kurset giver dig viden og kompetencer til at gennemføre livcyklusvurdering (LCA) baseret på relevante cases. Det udbydes af Green Building Council. Bemærk! Foregår over 3 dage. 

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle, der ikke tidligere har beskæftiget sig med LCA (Life Cycle Assessment) og ønsker en grundlæggende forståelse for emnet og praktisk anvendelse i byggeriet både nybyggeri, renovering og i forhold til valg af byggematerialer. Kurset er dermed ikke alene målrettet personer, der arbejder med DGNB-certificering, men er også relevant for arbejde med kommende klimakrav i bygningsreglementet. LCA tidligt i designfasen.

Kursusbeskrivelse

- Hvad er LCA generelt og i byggeriet
- Kommende LCA krav i Bygningsreglementet BR23
- Hvorfor, hvornår og hvordan anvendes LCA i byggeriet?
- Praktiske eksempler fra byggeprojekter
- Introduktion og anvendelse af LCA-beregningsværktøjet LCAbyg i forbindelse med en konkret case
- Miljøvaredeklaration (EPD) som grundlag for LCA
- Registrering af EPD’er i LCAbyg
- Gennemførelse, dokumentation og præsentation af LCA-vurdering iht. BR23.

Fra 2023 stiller Bygningsreglementet krav til dokumentation af klimaforholdene for nybyg og omfattende renovering. Dokumentationen skal være i form af en LCA-vurdering, som tager udgangspunkt i beregningsresultater fra værktøjet LCAbyg. På kurset undervises i, hvordan en LCA-vurdering iht. BR23 med udgangspunkt i LCAbyg foretages.

Kursusprogram

Kursusprogrammet er opbygget af 3 obligatoriske moduler over en periode på 1 ½ uge:

  1. Torsdag den 12. januar kl. 9.00-17.00, København

Indhold: Undervisning, oplæg fra praksis, introduktion til livcyklusvurdering (LCA), LCA-byg beregninger, øvelser og opstart af case-opgave

  1. Tirsdag den 17. januar kl. 10.00-12.30 virtuelt på Teams

Indhold: Q&A og teknisk support til LCA Byg-beregninger relateret til case-opgave

  1. Fredag den 20. januar kl. 9.00-12.15 virtuelt på Teams

Indhold: Præsentationer, afrapportering og diskussion af resultater

 

Bemærk: Casearbejde er en hjemmearbejdsopgave med et forventet arbejdsomfang 3-5 timer inkl. præsentation og evaluering.

 

Adgangskrav til LCA grundkursus og senere LCA avanceret kursus

Der er ingen adgangskrav for deltagelse i grundkurset. Deltagelse i dette kursus eller anden relevant LCA-erfaring er et krav for senere deltagelse i DGNB Auditor-kurset LCA avanceret afholdt af DK-GBC.

 

VIGTIGT:

Der serveres let morgenmad, frokost (inkl. en vegetarisk ret) samt kaffe, the og vand.