Event

Del:

Få kompetencer i at foretage livscyklusvurdering ved brug af LCA-beregning (LCAbyg). På kurset tages der udgangspunkt i Bygningsreglementets nye krav og relevante projekter fra DGNB.